uganka.gif

Miselnice

Kjer živimo v prijateljstvu z vodami, tam je vidrin obraz najcistejši in njena krvolocna volja do življenja najžlahtnejša. O, da bi naše vode spet postale kraljestvo povodnega moža!
(Iztok Geister, pesnik in pisatelj)

VODA ZMEČKA PLOČEVINKO

Kaj potrebuješ za izvedbo poskusa?
• Kuhalnik,
• pločevinko,
• držalo,
• zaščitne rokavice,
• led v kockah in
• posodo z vodo.

Opozorilo
Poskus izvajate v prisotnosti odraslih!

 

Opis poskusa
V pločevinko natočimo 50 ml vode in jo segrevamo do vrelišča. Ko iz pločevinke vidno izhaja vodna para, jo potopimo v ledeno mrzlo vodo. pločevinka je vroča, zato uporabimo rokavice in držalo! Opazujemo, kaj se zgodi.

 

Razlaga poskusa
Ko smo pločevinko potopili v ledeno mrzlo vodo, so se vodni hlapi v pločevinki ohladili in kondenzirali. V pločevinki se je hipoma znižal tlak. Ta tlak je manjši od zračnega tlaka, in zato je zračni tlak pločevinko zmečkal. Zračni tlak kroji tudi vreme. V času poslabšanja vremena (ob ciklonu), je zračni tlak nižji, okoli 980 mbar (vsaj na območju Slovenije), medtem ko je v lepem vremenu (anticiklon) zračni tlak višji, tudi do 1040 mbar. Kadar zračni tlak pada, se bo vreme poslabšalo. Če pa zračni tlak narašča, se bo vreme izboljšalo. Razlike v zračnih tlakih povzročajo tudi vetrove. Veter vedno piha z območja z višjim zračnim tlakom na območja z nižjim zračnim tlakom. Zaradi vrtenja Zemlje veter zanaša v desno.