uganka.gif

Miselnice

Ko padeš v vodo, se nase jezi, ne na potok.
(Korejski pregovor)

VODA ZMEČKA PLOČEVINKO

Kaj potrebuješ za izvedbo poskusa?
• Kuhalnik,
• pločevinko,
• držalo,
• zaščitne rokavice,
• led v kockah in
• posodo z vodo.

Opozorilo
Poskus izvajate v prisotnosti odraslih!

 

Opis poskusa
V pločevinko natočimo 50 ml vode in jo segrevamo do vrelišča. Ko iz pločevinke vidno izhaja vodna para, jo potopimo v ledeno mrzlo vodo. pločevinka je vroča, zato uporabimo rokavice in držalo! Opazujemo, kaj se zgodi.

 

Razlaga poskusa
Ko smo pločevinko potopili v ledeno mrzlo vodo, so se vodni hlapi v pločevinki ohladili in kondenzirali. V pločevinki se je hipoma znižal tlak. Ta tlak je manjši od zračnega tlaka, in zato je zračni tlak pločevinko zmečkal. Zračni tlak kroji tudi vreme. V času poslabšanja vremena (ob ciklonu), je zračni tlak nižji, okoli 980 mbar (vsaj na območju Slovenije), medtem ko je v lepem vremenu (anticiklon) zračni tlak višji, tudi do 1040 mbar. Kadar zračni tlak pada, se bo vreme poslabšalo. Če pa zračni tlak narašča, se bo vreme izboljšalo. Razlike v zračnih tlakih povzročajo tudi vetrove. Veter vedno piha z območja z višjim zračnim tlakom na območja z nižjim zračnim tlakom. Zaradi vrtenja Zemlje veter zanaša v desno.