uganka.gif

Miselnice

Veliko je načinov, kako privarčevati vodo. Vsi se začnejo pri tebi!

Izobraževalna gradiva
Zgoščenka Kapljice znanosti - Flash animacija
Active Methodology Toolkit: "Images and Objects" (CCN) pdf pdf 4.14 Mb
Kakovost voda v Sloveniji (ARSO) pdf pdf 3.76 Mb
Izvajanje vodne direktive v Sloveniji (IzVRS) pdf pdf 3.29 Mb
Poraba vode v gospodinjstvu (delovni list za učence) pdf pdf 1013.06 Kb
 Poraba vode v gospodinjstvu (delovni listza mentorje) doc doc 155.00 Kb
Plakat Kapljice znanosti pdf pdf 395.71 Kb
Zahvalne kartice Kapljice znanosti pdf pdf 1.95 Mb
Potok, moj dobri sosed (delovni listi) pdf pdf 570.82 Kb
Z vidro do znanja 1 (delovni list) pdf pdf 519.08 Kb
Z vidro do znanja 2 (delovni list)  pdf pdf 572.06 Kb
Z vidro do znanja 3 (delovni list)  pdf pdf 533.31 Kb
Z vidro do znanja 4 (delovni listi) pdf pdf 677.05 Kb
Z vidro do znanja 5 (delovni listi) pdf pdf 553.41 Kb
Z vidro do znanja 6 (delovni listi) pdf pdf 518.77 Kb
Z vidro do znanja (delovni listi v tujih jezikih)
Pobarvanka "Raziskovalna potepanja" pdf pdf 7.76 Mb
Zbornik projekta Kapljice znanosti  pdf pdf 2.36 Mb
 
Več delovnih listov na temo celinskih voda je na voljo na http://aquaviva.si/sodeluj/delavnice.

 Dovoljeno je nekomercialno reproduciranje, distribuiranje in predelava materialov z obvezno navedbo avtorja izvirnega dela.