uganka.gif

Miselnice

Pravi okus vode spoznamo šele v puščavi.
(Judovski pregovor)

KAJ JE VODA?
Molekula vode je zgrajena iz dveh atomov vodika, ki sta vezana na atom kisika. Voda je spojina, ki je pri standardnih pogojih kapljevina, njena kemijska formulo je H₂O. Voda je polarna molekula. Vodikova atoma sta vezana na eno stran atoma kisika, zato je območje s kisikovim atomom elektronegativno glede na vodikovo stran. Zaradi polarnosti molekula vode privlači druge molekule vode kakor tudi druge snovi.

molekula_vode.jpg
h2o.jpg


Molekule vode se med seboj povezujejo z vodikovimi vezmi. Ena molekula se lahko preko vodikovih vezi poveže z do štirimi drugimi molekulami vode. To predstavlja kohezivno lastnost vode. Več molekul vode se poveže v kapljico.

vezi.jpg


Fizikalne lastnosti vode

 

Tališče

273 Kelvin (0 °C)

Vrelišče

373 Kelvin (100 °C)

Kritična temperatura

647 Kelvin

Atomska teža

18,01528 enot atomske mase

Kritični tlak

22,1 · 106 Pascal

Gostota

1,0 ·103 kg/m3Voda je lahko v trdnem (led), tekočem (voda) ali plinastem (vodni hlapi) stanju, kar je odvisno od temperature in tlaka.
• Zmrzovanje ali strjevanje - prehod snovi iz tekočega v trdno agregatno stanje. Ko se voda ohlaja, se molekule upočasnijo in vzpostavijo največje močno število vodikovih vezi. Vodne molekule se med seboj nekoliko razmaknejo, da lahko se lahko vzpostavijo vse štiri vodikove vezi, zato se med strjevanjem prostiornina vode nekoliko poveča. Led ima tako manjšo gostoto kot tekoča voda in plava na njej.
• Taljenje - prehod snovi iz trdnega v tekoče agregatno stanje. Temperatura taleče se vode je 0 oC (273 K).
• Voda v tekočem agregatnem stanju. Med molekulami v tekoči vodi so tudi šibke vodikove vezi. Molekule vode se med neurejenim gibanjem zaletavajo ena v drugo.image003.gif

Voda kot trdna snov, kapljevina in plin.