uganka.gif

Miselnice

Ko padeš v vodo, se nase jezi, ne na potok.
(Korejski pregovor)

Uporabne povezave
Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine
STOPJEŽ - Promet in živali
Aquaviva: Živa voda - od biodiverzitete do pipe
Prebujena generacija
Pomislite na vso vodo
Ekošola kot način življenja
Mednarodno leto biotske raznovrstnosti 2010
Natura 2000
Zavod RS za varstvo narave
Agencija RS za okolje
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport