uganka.gif

Miselnice

Ko padeš v vodo, se nase jezi, ne na potok.
(Korejski pregovor)

Kapljice znanosti
Voda je naravna dobrina, ki je pogoj za življenje na Zemlji. V vodni bilanci na Zemlji je sladke vode le 2,5 odstotkov, nam dostopne pa je le manj kot 1 odstotek. V zadnjih sto letih se je poraba vode povečala za 6-krat. Že danes je mnogo dežel na svetu, kjer čiste pitne vode primanjkuje. Naraščanje števila prebivalstva in grožnja podnebnih sprememb lahko ob dosedanjem načinu rabe in porabe vode pripelje do velike svetovne krize z vodo. Poleg tega na njeno kakovost vplivajo naraščajoče emisije nevarnih snovi. Slovenija je bogata z vodami, čeprav niso enakomerno prostorsko razporejene. Podobno kot v večini evropskih držav, tudi v Sloveniji v skladu z Okvirno vodno smernico uvajamo celovito upravljanje z vodnimi viri. Prednostna naloga je odpravljanje škodljivih vplivov na vode, zagotavljanje vode primerne kakovosti za človeka in naravne ekosisteme ter ohranjanje biotske raznovrstnosti le-teh. Z drugimi besedami, voda mora postati bolj cenjena, mora postati naša vrednota.

spodnja_sava


NAMEN IN CILJI PROGRAMA


Program KAPLJICE ZNANOSTI že v naslovu skriva dva ključna elementa programa: vodo in znanost. Voda se ne pojavi, ko odpremo pipo in ne izgine v odtočnem kanalu. S programom želimo poudariti holistični pristop obravnave vode in vodnih virov v izobraževanju. Program je zasnovan tako, da zajema celotno vzgojno-izobraževalno vertikalo - od otroka v vrtcu do študenta. Vsaki starostni skupini so prilagojene različne vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Program izvaja LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. S programom želimo doseči čim večje število mladih iz vse Slovenije, zato v projektu sodelujemo z Društvom za okoljevarstveno vzgojo Evrope v Sloveniji (DOVES), ki izvaja projekt Ekošola kot način življenja. Program je podprlo tudi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Namen projekta je mlade spodbujati k opazovanju, raziskovanju in doživljanju narave, predvsem celinskih ekosistemov, ter promocija znanstveno-raziskovalnega dela.

Temeljni cilji programa so:
• z ekosistemskim pristopom prikazati celinske vode kot habitate rastlinskih in živalskih vrst z vidro kot krovno vrsto in nosilko kakovosti v celinskih ekosistemih;
• spoznavanje naravne in kulturne dediščine Slovenije, s poudarkom na vodnih in obvodnih ekosistemih;
• pokazati na večnamensko funkcijo vode;
• poudariti pomen varovanja vodnih virov kot najpomembnejše dobrine tretjega tisočletja;
• promocija naravoslovnih in družboslovnih raziskovalnih metod;
• promocija uporabe IKT;
• razvijanje odgovornosti do okolja in narave med mladimi.


Projekt sodi v tematski sklop VODA KOT ŽIVLJENJSKA VREDNOTA in se upošteva kot kriterij za pridobitev ekozastave.

logo_kapljice_znanosti

VSEBINA PROGRAMA

Interaktivna spletna stran
H2Ologija obiskovalcu ponuja izčrpne informacije o vodi, celinskih ekosistemih, rabi vode, metodah analize vode, stanju voda, itd. Obiskovalec rubrike vodni odtis bo lahko izračunal, kolikšna je njegova dnevna poraba vode v gospodinjstvu. Spoznal bo, koliko vode se npr. porabi za izdelavo enega računalnika in dobil uporabne nasvete, kako lahko varčuje z vodo. V spletni rubriki Potok, moj dobri sosed učenci in dijaki spoznavajo bližnji potok, reko ali jezero. Sami ustvarjajo spletni portal svojega potoka, kjer so opisi, analize in fotografije izbranega vodotoka. Na problematiko vodnih virov, predvsem pomanjkanje pitne vode, želimo opozoriti z rubriko vodni poročevalec. Na spletni strani so organizirani nagradni kvizi, ki spodbujajo sodelujoče k opazovanju in raziskovanju narave ter smotrni rabe vode. Obrazi znanstvenikov je rubrika, kjer mesečno predstavljamo uveljavljene znanstvenike. S pozitivnimi zgledi iz sveta znanosti jih želimo pritegniti k znanstveno-raziskovalnemu delu. Spletna stran omogoča dostop do brezplačnih izobraževalnih in promocijskih gradiv nastalih v okviru projekta.

V okviru projekta nastajajo različna promocijska in izobraževalna gradiva (izobraževalni CD, pobarvanka, kartice, plakat), ki jih prejmejo sodelujoče šole in vrtci.

Poletni raziskovalni tabori
Raziskovalni tabori bodo organizirani v juliju in avgustu 2009. Tabori so namenjeni dijakom in učencem tretje triade osnovne šole, ki jih zanima narava in raziskovalno delo. Več na: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

Strokovne ekskurzije in delavnice
Organizirane po dogovoru s sodelujočimi šolami in vrtci.

Spletne konference
Na spletni strani programa objavljamo datume spletnih konferenc, kjer se mladi lahko pogovarjajo o znanstveno-raziskovalnem delu s slovenskimi raziskovalci na področju varstva celinskih voda.

Nagradni natečaji
Nagradni natečaj za logotip programa in natečaj risb na temo Življenje v vodi.


O drugih dejavnostih izobraževalnega programa Kapljice znanosti lahko dobite informacije na spletni strani http://izobrazevanje.lutra.si/ ali na E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript


Vodja projekta: dr.Gregor Torkar, Inštitut LUTRA, E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

Koordinacija za Ekošole: Nada Pavšer, nacionalna koordinatorka, www.ekosola.si