uganka.gif

Miselnice

Ko se voda Nila pomeša z morjem, zgubi svojo sladkost.
(Angleški pregovor)

Težka voda, OŠ Stopiče
PODATKI O ŠOLI in POPISOVALCIH

ŠOLA: osnovna
NASLOV ŠOLE: Osnovna šola Stopiče
POPISOVALCI: udeleženci delavnice za nadarjene učence 9. razreda
MENTOR/JI: Veruška Golob

SPLOŠEN OPIS POTOKA, REKE ALI JEZERA

IME VODE: Težka voda
IZVIRVODE: Težka voda
IZLIV VODE: Krka
POREČJE: Save
VRSTA VODE: stalen potok
OPIS MERILNEGA MESTA: Merilno mesto je oddaljeno od izvira potoka 100 m.
DATUM: 9. april 2009
Ura: 16:00
NADM. VIŠINA:: 196
OPIS VREMENA: sončno
TEMPZRAKA: 21
ŠIRINA STRUGE: od 2-5m

Težka voda, OŠ Stopiče

FIZIKALNE, KEMIJSKE IN BIOLOŠKE ZNAČILNOSTI

HITROST TOKA: do 0,5 m/s
GLOBINA VODE: 20-50 cm
BARVA VODE: zelena bistra
TEMP. VODE: 8
pH vode2: 7,5
PODLAGA: muljasta
ZNAČILNOSTI: utrjeni s kamni
RASTJE NA BREGOVIH/OBALI: grmi in nizko drevje
TLA OB STRUGI/OBALI: travnik

RABA VODNIH VIROV

OBJEKTI POVEZANI Z VODO2: betonski most, žaga
RABA VODE IN VODNIH VIROV: hidroenergija, pitna voda, ribolov, vodovod

ŽIVLJENJE V VODI IN OB NJEJ

KATERE RASTLINE RASTEJO V ALI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU: Na traviščih ob strugi je ena izmed snovnih rastlinskih vrst njivsko grabljišče (Knautia arvensis (L.) Coult.), navadna ivanščica (Leucanthemum praecox Hrovatić), ripeča zlatica (Ranunculus arcis L.), navadna kislica (Rumex acetosa L.), navadni glavinec (Centaurea jajcea L.) in navadni otavčič (Leotondont hispidus L.). Med travami prepoznavna je navadna pasja trava (Dactylis glomerata L.).

Neposredno ob strugi in vlažnih tleh gozdnega roba je pogosta velika kopriva (Utrica dioica L.), najdemo lahko še kačji jezik (Ophioglossum vulgatum L.)in navadni jagodnjak (Fragaria vesca L.).

V vodi smo našli račjo zel, nitaste alge, tik ob strugi pa številne mahove, praprotnice, kalužnice in vrbe.

KATERE ŽIVALI ŽIVIJO V IN OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU: V mulju smo našli veliko število ličink vrbnic in enodnevnic, kar kaže na nizko onesnaženost vode. Po podatkih Ribiške družine Novo mesto v potoku Težka voda plavajo in se drstijo potočne postrvi (Salmo trutta m. fario), šarenka (Orcorhynchus mykiss), ki je edina neavtohtona vrsta, lipan (Thimallus thimallus), klen (Leuciscus cephalus), pisanec (Phoxinus phoxinus), pisanka (Alburnoides bipunctatus) ter kapelj ali glavač (Cottus gobio), krap (Cyprinus caprio), rdečeoka (Rutilus rutilus), platnica (Rutilus pigus virgo), podust (Chondrostoma nasus), ščuka (Esox lucius) in zelenika (Alburnus alburnus).

USTVARJENA ZA ŽIVLJENJE V VODI

OPIŠI, KAKO JE VIDRA PRILAGOJENA NA ŽIVLJENJE VODI:

močan rep
plavalna kožica med prsti sprednjih in zadnjih tac
večja kapaciteta pljuč
gibko telo
hidrodinamična oblika

DVA PRIMERA PREHRANJEVALNIH VERIG
PRIMER 1: ličinke žuže, dvoživke, vidra, človek
PRIMER 2: ličinke žuže, kačje pastir, riba, vidra


ONESNAŽEVANJE VODA

ALI IMAJO KRAJI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU UREJENO ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPLAK: da

SO V BLIŽINI NEUREJENA ODLAGALIŠČA ODPADKOV: da, v in ob vodi

KAJ ONESNAŽUJE VAŠ POTOK, REKO ALI JEZERO?: poljedelstvo, živinoreja, divja odlagališča odpadkov

OBLIKUJTE SESTAVEK, KI BO ČIM BOLJ NAZORNO IN PODROBNO OPISOVAL SPREMINJANJE VAŠEGA POTOKA, REKE ALI JEZERA SKOZI LETNE ČASE: Potoku se spreminja vodostaj z količino padavin. Ob močnih nalivih lahko poplavi bližnje travnike, voda pa je motna. Zaradi velikega pretoka vode potok ne presahne in pozimi ne zamrzne.

KAKO LAHKO SAM POMAGAM OHRANITI ČISTE IN ŽIVLJENJSKO PESTRE POTOKE, REKE IN JEZERA?: Lahko sodelujemo v čistilnih akcijah, recikliramo, uporabljamo naravna sredstva za zatiranje škodljivcev, plevela, čiščenje, nego telesa,...predvsem pa lahko preko različnih aktivnosti in prispevki ozaveščamo javnost ter pišemo prošnje politikom in \"pomembnim\" posameznikom naše dežele,da nam priskočijo na pomoč pri ohranjanju naše lepe dežele.

PRIMERJAJTE, KAKŠNO JE BILO ŽIVLJENJE OB VAŠEM POTOKU, REKI, JEZERU NEKOČ IN KAKŠNO JE DANES: Včasih so naše babice morale hoditi na izvir po vodo, saj niso imeli vodovoda. Ker je bila voda težka, so tako poimenovali izvir, potok in kar dve vasi nad izvirom Težke vode. Žene pa so hodile na potok tudi prat perilo, čreva in gospodinjske pripomočke. Mladeniči in možje so lovili ribe in rake. Ob strugi potoka pa je stalo devet mlinov, kjer so mleli žito.

Danes mlini ne obratujejo, žita ne meljemo več, za pranje smo si nabavili pralne stroje, voda priteče po pipi, po moko pa hodimo do najbližje trgovine.