uganka.gif

Miselnice

Pravi okus vode spoznamo šele v puščavi.
(Judovski pregovor)

Stara Luža, OŠ Dobrepolje
PODATKI O ŠOLI in POPISOVALCIH

ŠOLA: osnovna
NASLOV ŠOLE: OŠ Dobrepolje
POPISOVALCI: Ana Hekič, Jan Grm, Simon Jančar, Daniel Davidovič, Žan Babič, Luka Brodnik, Boštjan Pajk
MENTOR/JI: Tone Steklasa, Dušica Hočevar (koordinatorica)

SPLOŠEN OPIS POTOKA, REKE ALI JEZERA

IME VODE: Stara Luža
IZVIRVODE: /
IZLIV VODE: /
POREČJE: Sava
VRSTA VODE: mlaka
OPIS MERILNEGA MESTA: Okoli Stare luže je veliko kmetijskih površin (travniki in njive). Poleg nje pa vodi tudi asfaltirana cesta.
DATUM: 20.3.2009
Ura: 17:00
NADM. VIŠINA:: 412 m.n.v.
OPIS VREMENA: oblačno
TEMPZRAKA: 16°C
ŠIRINA STRUGE: več 20 m

FIZIKALNE, KEMIJSKE IN BIOLOŠKE ZNAČILNOSTI

HITROST TOKA: stoječa voda
GLOBINA VODE: 50 -100 cm
BARVA VODE: rjavkasta
TEMP. VODE: 13°C
pH vode2: 7
PODLAGA: ilovnata - apnenec
ZNAČILNOSTI BREGOV/OBALE: naravni, položni
RASTJE NA BREGOVIH/OBALI: nizko grmičje
TLA OB STRUGI/OBALI: travnik, njive

RABA VODNIH VIROV

OBJEKTI POVEZANI Z VODO: /
RABA VODE IN VODNIH VIROV: namakanje, ribolov, drsanje

ŽIVLJENJE V VODI IN OB NJEJ

KATERE RASTLINE RASTEJO V ALI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU?: Ob mlaki rastejo rogoz, vodna leča, pijavčnica, navadni loček, nižji ali višji grmi

KATERE ŽIVALI ŽIVIJO V IN OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU?: Zelena žaba, mrest zelene žabe, komar, roženi svitek, občasno tudi race

USTVARJENA ZA ŽIVLJENJE V VODI

OPIŠI, KAKO JE VIDRA PRILAGOJENA NA ŽIVLJENJE VODI: /

DVA PRIMERA PREHRANJEVALNIH VERIG
PRIMER 1: muha, žaba, vidra
PRIMER 2: deževnik, ptica, vidra


ONESNAŽEVANJE VODA

ALI IMAJO KRAJI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU UREJENO ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPLAK: ne

SO V BLIŽINI NEUREJENA ODLAGALIŠČA ODPADKOV: ne

KAJ ONESNAŽUJE VAŠ POTOK, REKO ALI JEZERO?: poljedelstvo, komunalne odplake

OBLIKUJTE SESTAVEK, KI BO ČIM BOLJ NAZORNO IN PODROBNO OPISOVAL SPREMINJANJE VAŠEGA POTOKA, REKE ALI JEZERA SKOZI LETNE ČASE: Naša mlaka se skozi pomlad, poletje in jesen ne spreminja veliko. Bolj je sprememba opazna pozimi, ko gladino vode ob nizkih temperaturah navadno prekrije led (če so dovolj nizke temperature led izkoristimo tudi za drsanje).

KAKO LAHKO SAM POMAGAM OHRANITI ČISTE IN ŽIVLJENJSKO PESTRE POTOKE, REKE IN JEZERA?: Sam lahko k čistemu okolju veliko pripomoremo:
- Odpadkov ne mečemo v mlako ali v okolje, ampak v smeti
- Rastlin ob mlaki ne pohojamo ali namenoma uničujemo
- Živali ne plašimo in ubijamo
- Ozaveščamo o onesnaženosti in ukrepom proti njej

PRIMERJAJTE, KAKŠNO JE BILO ŽIVLJENJE OB VAŠEM POTOKU, REKI, JEZERU NEKOČ IN KAKŠNO JE DANES: Življenje skozi čas se ni veliko spreminjalo, vsekakor pa je bilo veliko manj odpadkov v in ob mlaki. Včasih je bila mlaka izkoriščena tudi v kmetijske namene.