uganka.gif

Miselnice

Kjer živimo v prijateljstvu z vodami, tam je vidrin obraz najcistejši in njena krvolocna volja do življenja najžlahtnejša. O, da bi naše vode spet postale kraljestvo povodnega moža!
(Iztok Geister, pesnik in pisatelj)

Potok ob Cegelnici, BC Naklo
PODATKI O ŠOLI in POPISOVALCIH

ŠOLA: srednja
NASLOV ŠOLE: BC Naklo
POPISOVALCI: Nina G., Nina K., Mateja Š., Anja Z., Andraž H., Helena B.
MENTOR/JI: Joži Peternelj, Urška Berce

 

SPLOŠEN OPIS POTOKA, REKE ALI JEZERA

IME VODE: Potok ob Cegelnici
IZVIRVODE: /
IZLIV VODE: Kokrica
POREČJE: Sava
VRSTA VODE: stalen potok
OPIS MERILNEGA MESTA: Merili smo ob potoku, pred manjšim slapom, ob mlinčkih, merilno mesto je bilo sredi gozda, poleg potoka je sprehajalna pot.
DATUM: 20.3.2009
Ura: 8:32
NADM. VIŠINA:: 440
OPIS VREMENA: oblačno, hladno
TEMPZRAKA: 6°C
ŠIRINA STRUGE: do 2 m

 

FIZIKALNE, KEMIJSKE IN BIOLOŠKE ZNAČILNOSTI

HITROST TOKA: do 0,5 m/s
GLOBINA VODE: 10-20 cm
BARVA VODE: kalna
TEMP. VODE: 5°C
pH vode2: 7,03
PODLAGA: ilovnata
ZNAČILNOSTI BREGOV/OBALE: naravni
RASTJE NA BREGOVIH/OBALI: visoko drevje
TLA OB STRUGI/OBALI: grmičje ali gozd

 

RABA VODNIH VIROV

OBJEKTI POVEZANI Z VODO2: leseni most, mlinčki
RABA VODE IN VODNIH VIROV: turizem (mlinčki ob vodi, sprehajalna pot), pitna voda

 

ŽIVLJENJE V VODI IN OB NJEJ

KATERE RASTLINE RASTEJO V ALI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU?: bukev, smreka jelka, ob vodi se nahaja mah in praproti (orlova praprot, sladka koreninica), borovničevje

KATERE ŽIVALI ŽIVIJO V IN OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU?: žabe, paglavci, mresti, manjši rakci, vrbnice, mnogočlenarji, vodna bolha

 

USTVARJENA ZA ŽIVLJENJE V VODI

OPIŠI, KAKO JE VIDRA PRILAGOJENA NA ŽIVLJENJE VODI: imajo gosto dlako, ki ne prepušča vode, kremplje, s katerimi lovi ribe. Med prsti ima plavalno kožico. Brki so ji kot čutila.

DVA PRIMERA PREHRANJEVALNIH VERIG
PRIMER 1: plankton, ribe, vidra
PRIMER 2: /


ONESNAŽEVANJE VODA

ALI IMAJO KRAJI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU UREJENO ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPLAK: da

SO V BLIŽINI NEUREJENA ODLAGALIŠČA ODPADKOV: ne

KAJ ONESNAŽUJE VAŠ POTOK, REKO ALI JEZERO?: živinoreja, divja odlagališča odpadkov

OBLIKUJTE SESTAVEK, KI BO ČIM BOLJ NAZORNO IN PODROBNO OPISOVAL SPREMINJANJE VAŠEGA POTOKA, REKE ALI JEZERA SKOZI LETNE ČASE: Pozimi, ko je zelo mrzlo, potoček zmrzne. Spomladi in poleti je kot hlad ob gozdu. Poleti pa oddaja svežino ob gozdu. Potok je speljan vijugasto. Ob potočku je zelo mirno in sproščujoče.

KAKO LAHKO SAM POMAGAM OHRANITI ČISTE IN ŽIVLJENJSKO PESTRE POTOKE, REKE IN JEZERA?: pomagamo lahko s tem, da ne mečemo odpadkov. Potočka ne onesnažujemo s kmetijstvom, industrijo. Večkrat na leto lahko organiziramo čistilne akcije in s tem pomagamo, da se zmanjša onesnaženje. Največ pa pri tem lahko storimo sami.

PRIMERJAJTE, KAKŠNO JE BILO ŽIVLJENJE OB VAŠEM POTOKU, REKI, JEZERU NEKOČ IN KAKŠNO JE DANES: Nekoč je bil potok verjetno veliko bolj čist kot sedaj, saj je bilo v preteklosti manj kmetijstva in uporabe umetnih gnojil. Sedaj potok onesnažuje tudi industrija.