uganka.gif

Miselnice

Kjer živimo v prijateljstvu z vodami, tam je vidrin obraz najcistejši in njena krvolocna volja do življenja najžlahtnejša. O, da bi naše vode spet postale kraljestvo povodnega moža!
(Iztok Geister, pesnik in pisatelj)

Pavlovski potok, OŠ Ivanjkovci
PODATKI O ŠOLI IN POPISOVALCIH

ŠOLA: osnovna
NASLOV ŠOLE: OŠ IVANJKOVCI
POPISOVALCI: UČENCI 9.A RAZREDA PRI IZBIRNEM PREDMETU ONA
MENTOR/JI: ZDENKA RAKUŠA

 

SPLOŠEN OPIS POTOKA, REKE ALI JEZERA

IME VODE: PAVLOVSKI POTOK
IZVIR VODE: ŽEROVINCI
IZLIV VODE: DRAVA
POREČJE: Drava
VRSTA VODE: stalen potok
OPIS MERILNEGA MESTA: bližina ceste, stavba nove pošte
DATUM: 18.3
Ura: 12:30
NADM. VIŠINA:: 220.6
OPIS VREMENA: vetrovno
TEMPZRAKA: 14
ŠIRINA STRUGE: od 2-5m

os_ivanjkovci1.jpg

os_ivanjkovci2.jpg

os_ivanjkovci3.jpg

 

FIZIKALNE, KEMIJSKE IN BIOLOŠKE ZNAČILNOSTI

HITROST TOKA: do 0,5 m/s
GLOBINA VODE: 20-50 cm
BARVA VODE: rjavkasta
TEMP. VODE: 9°C
pH vode2: 6
PODLAGA: prodnata
ZNAČILNOSTI BREGOV/OBALE: naravni
RASTJE NA BREGOVIH/OBALI: grmi in nizko drevje
TLA OB STRUGI/OBALI: grmičje ali gozd

 

RABA VODNIH VIROV

OBJEKTI POVEZANI Z VODO: betonski most, leseni most
RABA VODE IN VODNIH VIROV: hladilna voda, namakanje

 

ŽIVLJENJE V VODI IN OB NJEJ

KATERE RASTLINE RASTEJO V ALI OB VAŠEM POTOKU: vrbe, jelša, navadni trst, šaši, trave

KATERE ŽIVALI ŽIVIJO V IN OB VAŠEM POTOKU: /

 

USTVARJENA ZA ŽIVLJENJE V VODI

OPIŠI, KAKO JE VIDRA PRILAGOJENA NA ŽIVLJENJE VODI: /

DVA PRIMERA PREHRANJEVALNIH VERIG
PRIMER 1: rastlina, muha, riba, vidra
PRIMER 2: alga, riba, vidra


ONESNAŽEVANJE VODA

ALI IMAJO KRAJI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU UREJENO ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPLAK: ne

SO V BLIŽINI NEUREJENA ODLAGALIŠČA ODPADKOV: da, v in ob vodi

KAJ ONESNAŽUJE VAŠ POTOK, REKO ALI JEZERO?: poljedelstvo, komunalne odplake, divja odlagališča odpadkov

OBLIKUJTE SESTAVEK, KI BO ČIM BOLJ NAZORNO IN PODROBNO OPISOVAL SPREMINJANJE VAŠEGA POTOKA, REKE ALI JEZERA SKOZI LETNE ČASE: /

KAKO LAHKO SAM POMAGAM OHRANITI ČISTE IN ŽIVLJENJSKO PESTRE POTOKE, REKE IN JEZERA?: /

PRIMERJAJTE, KAKŠNO JE BILO ŽIVLJENJE OB VAŠEM POTOKU, REKI, JEZERU NEKOČ IN KAKŠNO JE DANES: /