uganka.gif

Miselnice

Kjer živimo v prijateljstvu z vodami, tam je vidrin obraz najcistejši in njena krvolocna volja do življenja najžlahtnejša. O, da bi naše vode spet postale kraljestvo povodnega moža!
(Iztok Geister, pesnik in pisatelj)

Osmoza
Če je med raztopinama različnih koncentracij polprepustna membrana lahko pride do pojava, osmoze. To je prehod topila (v našem primeru vode) skozi polprepustno membrano. Membrana je polprepustna, če skoznjo lahko prehaja voda, ne pa tudi topljenec. Vodne molekule so majhne kar jim omogoča gibanje skozi membrano. Zato se več vodnih molekul giblje v smeri raztopine z več topljenca. Polprepustne membrane so celične membrane živalskih in rastlinskih celic, ki omogočajo selektivno prehajanje snovi skozi membrano. Topilo prehaja skozi polprepustno membrano toliko časa, dokler ni hidrostatični tlak tako velik, da je topilo na obeh straneh membrane v termodinamičnem ravnotežju.

 

osmoza