uganka.gif

Miselnice

Kjer živimo v prijateljstvu z vodami, tam je vidrin obraz najcistejši in njena krvolocna volja do življenja najžlahtnejša. O, da bi naše vode spet postale kraljestvo povodnega moža!
(Iztok Geister, pesnik in pisatelj)

Lipsenjščica, OŠ notranjski odred Cerknica, podružnica 11. Maj Grahovo
PODATKI O ŠOLI in POPISOVALCIH

ŠOLA: osnovna
NASLOV ŠOLE: OŠ notranjski odred Cerknica, podružnica 11. Maj Grahovo
POPISOVALCI: Urban in Gašper
MENTOR/JI: Sabina Šparemblek

 

SPLOŠEN OPIS POTOKA, REKE ALI JEZERA

IME VODE: Lipsenjščica
IZVIRVODE: /
IZLIV VODE: /
POREČJE: Sava
VRSTA VODE: /
OPIS MERILNEGA MESTA: V okolici je veliko grmičja in slame. Tudi zemlja in pesek, je zraven ceste
DATUM: 8.4.2009
Ura: 16:25
NADM. VIŠINA:: 560 m.n.v.
OPIS VREMENA: sončno
TEMP ZRAKA: 22°C
ŠIRINA STRUGE: do 5-10 m

ps_grahovo_1.jpg 

FIZIKALNE, KEMIJSKE IN BIOLOŠKE ZNAČILNOSTI

HITROST TOKA: 1-2 m/s
GLOBINA VODE: 20-50 cm
BARVA VODE: rjavkasta
TEMP. VODE: 10°C
pH vode2: 7
PODLAGA: živoskalnata
ZNAČILNOSTI BREGOV/OBALE: naravni
RASTJE NA BREGOVIH/OBALI: grmi in nizko drevje
TLA OB STRUGI/OBALI: njiva


RABA VODNIH VIROV

OBJEKTI POVEZANI Z VODO: /
RABA VODE IN VODNIH VIROV: /

 

ŽIVLJENJE V VODI IN OB NJEJ

KATERE RASTLINE RASTEJO V ALI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU?: /

KATERE ŽIVALI ŽIVIJO V IN OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU?: /


USTVARJENA ZA ŽIVLJENJE V VODI

OPIŠI, KAKO JE VIDRA PRILAGOJENA NA ŽIVLJENJE VODI: /

DVA PRIMERA PREHRANJEVALNIH VERIG
PRIMER 1: /
PRIMER 2: /


ONESNAŽEVANJE VODA

ALI IMAJO KRAJI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU UREJENO ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPLAK: delno

SO V BLIŽINI NEUREJENA ODLAGALIŠČA ODPADKOV: ne

KAJ ONESNAŽUJE VAŠ POTOK, REKO ALI JEZERO?: poljedelstvo

OBLIKUJTE SESTAVEK, KI BO ČIM BOLJ NAZORNO IN PODROBNO OPISOVAL SPREMINJANJE VAŠEGA POTOKA, REKE ALI JEZERA SKOZI LETNE ČASE: /

KAKO LAHKO SAM POMAGAM OHRANITI ČISTE IN ŽIVLJENJSKO PESTRE POTOKE, REKE IN JEZERA?:/

PRIMERJAJTE, KAKŠNO JE BILO ŽIVLJENJE OB VAŠEM POTOKU, REKI, JEZERU NEKOČ IN KAKŠNO JE DANES: /