uganka.gif

Miselnice

Voda za obraz - vino za dušo.
(Italijanski pregovor)

Hudinja, OŠ Vojnik
PODATKI O ŠOLI in POPISOVALCIH

ŠOLA: osnovna
NASLOV ŠOLE: OŠ Vojnik
POPISOVALCI: Lucija Dolšek, Katarina Žlavs, Katja Komplet, Taja Kuzman, Matevž Sešel, Alen Pliberšek, Domen Simonič
MENTOR/JI: Tatjana Hedžet


SPLOŠEN OPIS POTOKA, REKE ALI JEZERA

IME VODE: HUDINJA
IZVIRVODE: VITANJE
IZLIV VODE: v Celju v Voglajno
POREČJE: Save
VRSTA VODE: manjša reka
OPIS MERILNEGA MESTA: Merilno mesto v samem kraju Vojnik, kjer je bila reka sanirana po septembrski poplavi 2007
DATUM: 9.4.2009
Ura: 13.00
NADM. VIŠINA:: 275
OPIS VREMENA: sončno
TEMPZRAKA: 25
ŠIRINA STRUGE: od 5-10m

Hudinja, OŠ Vojnik

FIZIKALNE, KEMIJSKE IN BIOLOŠKE ZNAČILNOSTI

HITROST TOKA: 1-2 m/s
GLOBINA VODE: 50-100 cm
BARVA VODE: rjavkasta
TEMP. VODE: 15,9
pH vode2: 7,62
PODLAGA: peščena
ZNAČILNOSTI BREGOV/OBALE: utrjeni s kamni
RASTJE NA BREGOVIH/OBALI: golo
TLA OB STRUGI / OBALI: pozidano

 

RABA VODNIH VIROV

OBJEKTI POVEZANI Z VODO: kamniti most, betonski most, leseni most, žaga
RABA VODE IN VODNIH VIROV: izkoriščanje naplavin peska in mivke

 

ŽIVLJENJE V VODI IN OB NJEJ

KATERE RASTLINE RASTEJO V ALI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU: /

KATERE ŽIVALI ŽIVIJO V IN OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU: /

 

USTVARJENA ZA ŽIVLJENJE V VODI

OPIŠI, KAKO JE VIDRA PRILAGOJENA NA ŽIVLJENJE VODI:
REP: /

DVA PRIMERA PREHRANJEVALNIH VERIG
PRIMER 1: /
PRIMER 2: /


ONESNAŽEVANJE VODA

ALI IMAJO KRAJI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU UREJENO ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPLAK: delno

SO V BLIŽINI NEUREJENA ODLAGALIŠČA ODPADKOV: ne

KAJ ONESNAŽUJE VAŠ POTOK, REKO ALI JEZERO?: poljedelstvo, živinoreja

OBLIKUJTE SESTAVEK, KI BO ČIM BOLJ NAZORNO IN PODROBNO OPISOVAL SPREMINJANJE VAŠEGA POTOKA, REKE ALI JEZERA SKOZI LETNE ČASE: Čeprav je za mimoidoče skoraj neopazna z glavne ceste, je reka Hudinja znana kot reka z največjim padcem v Sloveniji. S svojim gostim omrežjem zbira površinske odtoke s številnih pokrajin. Njen tok razčlenjuje pobočja Vitanjskega Pohorja, odmaka Vitanjsko-Doliško podolje, Paški Kozjak, Konjiško goro, Dobrnsko podolje in zahodne
obrobne predele Drameljskih goric. Porečje srednjega toka med Socko in Vojnikom zajema skoraj celotno gričevje. Tu se vanjo izlivata dva večja pritoka, Dobrnica z desne in Tesnica z leve strani.

Hudinja je hudourniška reka. Zanjo je značilno, da se po močnejših dežnih
padavinah razbesni, podivja, poplavlja in nosi s sabo veliko kamninskega gradiva. Verjetno od tod tudi izvira njeno ime.

KAKO LAHKO SAM POMAGAM OHRANITI ČISTE IN ŽIVLJENJSKO PESTRE POTOKE, REKE IN JEZERA?: Spremljamo dogajanje in posredujemo podatke pooblaščenim osebam, obveščamo krajane in reko promoviramo. Danes, ko potekajo sanacijska dela na reki in ob njej, bomo izkoristili aktualno stanje in predstavili svojo vizijo, kako ob reki urediti turistično-sprehajalno pot in kako jo tržiti. Tako je nastala raziskovalna naloga, ki so jo učenci predstavili na tekmovanju.

PRIMERJAJTE, KAKŠNO JE BILO ŽIVLJENJE OB VAŠEM POTOKU, REKI, JEZERU NEKOČ IN KAKŠNO JE DANES: Že nekdaj je bilo pestro življenje ob reki, bilo je veliko žag pa tudi mlinov. Sedaj je žag ostalo le še nekaj mlin pa le eden - 700 let star Soržev mlin.