uganka.gif

Miselnice

Veliko je načinov, kako privarčevati vodo. Vsi se začnejo pri tebi!

Grahovo - ribnik Fužina, OŠ notranjski odred Cerknica, PŠ 11.maj Grahovo
PODATKI O ŠOLI in POPISOVALCIH

ŠOLA: osnovna
NASLOV ŠOLE: OŠ notranjski odred Cerknica, podružnica 11. maj Grahovo
POPISOVALCI: učenci od 3. do 9. razreda: Marija Obreza, Anka Premrov, Mojca Kovačič, Mira Širaj, Marjetka Rupar, Martina Marc, Jernej Dolničar
MENTOR/JI: Sabina Šparemblek

 

SPLOŠEN OPIS POTOKA, REKE ALI JEZERA

IME VODE: Grahovo - ribnik Fužina
IZVIRVODE: Žvince
IZLIV VODE: Cerkniško jezero
POREČJE: Sava
VRSTA VODE: stalen potok, ribnik
OPIS MERILNEGA MESTA: Na robu vasi. Potok se razširi v ribnik ob hiši, kjer so nekoč imeli fužino, so zajezili. Izteka se kot manjsi slap in teče naprej kot potok.
DATUM: 9.4.2009
Ura: 10:00
NADM. VIŠINA:: 562 m.n.v.
OPIS VREMENA: oblačno
TEMPZRAKA: 20°C
ŠIRINA STRUGE: do 2 m

ps_grahovo.jpg 

racke_ps_grahovo.jpg

 

FIZIKALNE, KEMIJSKE IN BIOLOŠKE ZNAČILNOSTI

HITROST TOKA: 0,22 m/s
GLOBINA VODE: 115 cm
BARVA VODE: /
TEMP. VODE: 18°C
pH vode2: 7
PODLAGA: muljasta
ZNAČILNOSTI BREGOV/OBALE: utrjeni s skalami, betonirani
RASTJE NA BREGOVIH/OBALI: grmi in nizko drevje
TLA OB STRUGI/OBALI: grmičje ali gozd, travnik, pozidano

 

RABA VODNIH VIROV

OBJEKTI POVEZANI Z VODO: kamniti most, jez, žaga
RABA VODE IN VODNIH VIROV: čolnarjenje, drsanje

 

ŽIVLJENJE V VODI IN OB NJEJ

KATERE RASTLINE RASTEJO V ALI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU?: Drevesa - jelše, vrba žalujka

KATERE ŽIVALI ŽIVIJO V IN OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU?: žabe, race mlakarice, vodni polžki, komarji, majhni hrošči

 

USTVARJENA ZA ŽIVLJENJE V VODI

OPIŠI, KAKO JE VIDRA PRILAGOJENA NA ŽIVLJENJE VODI: dobro razvit voh, dobro razvit vid, kratka dlaka, dolg rep, aerodinamična oblika telesa za dobro plavanje, plavalna kožica, močni kremplji

DVA PRIMERA PREHRANJEVALNIH VERIG
PRIMER 1: drevesni list, listna uš, kobilica, vidra
PRIMER 2: list, kobilica, riba, vidra


ONESNAŽEVANJE VODA

ALI IMAJO KRAJI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU UREJENO ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPLAK: ne

SO V BLIŽINI NEUREJENA ODLAGALIŠČA ODPADKOV: ne

KAJ ONESNAŽUJE VAŠ POTOK, REKO ALI JEZERO?: poljedelstvo, komunalne odplake

OBLIKUJTE SESTAVEK, KI BO ČIM BOLJ NAZORNO IN PODROBNO OPISOVAL SPREMINJANJE VAŠEGA POTOKA, REKE ALI JEZERA SKOZI LETNE ČASE:
JESEN: Barve ob potoku so lepe. Živ-žav se počasi umiri. Potok je zasanjan. Na vodni gladini plavajo listi dreves.
ZIMA: Listje je izginilo. Videti je, kot da vse spi. Veje dreves so gole, rastlin ni. Gladina zamrzne, veje škripajo od mraza.
POMLAD: Drevesa zelenijo. Potok je živahnejši. Voda je bolj bistra. Potok postaja zanimivejši, videti je kot lep dom. V vodi je veliko semen. Potok poskakuje po brzicah. Slišimo oglašanje kukavice.
POLETJE (po spominu): Je lepo. Senčno - veliko zelenih rastlin. Potok živali pogosto obiskujejo.

KAKO LAHKO SAM POMAGAM OHRANITI ČISTE IN ŽIVLJENJSKO PESTRE POTOKE, REKE IN JEZERA?:
- Ločevanje odpadkov na ekoloških otokih in ne v naravi
- Ne gradimo tovarn v bližini voda, če pa že gradijo čistilne naprave
- Več naravnega - bio kmetijstva (ne uporabljamo kemičnih gnojil)

PRIMERJAJTE, KAKŠNO JE BILO ŽIVLJENJE OB VAŠEM POTOKU, REKI, JEZERU NEKOČ IN KAKŠNO JE DANES:
Fužina: Pred II. sv. vojno je ob vodi deloval mlin. Mleli so žito za vaščane. Bila je tudi kovačija, kjer so med drugim izdelovali tudi podkve za konje. Ob tem potoku so prali na roko. Ob hiši, ki stoji ob vodi je še pralni kamen - skala. Ob ribniku je stala kašča za shranjevanje poljščin. Legenda tudi govori, da v vihravih nočeh nad ribnikom lomasti Jezerko (bradato mož). Fužino danes prenavljajo. Postala naj bi stavba muzeja. Na obrežju ni večjih sprememb, le drevesa so višja. Še vedno je na sredini ribnika manjši otoček (umetni) in na njem valilnica za race. Ribnik na vsakih nekaj let strojno očistijo mulja in naplavin. Poplavili so tudi kamniti most pod stavbo.