uganka.gif

Miselnice

Kjer živimo v prijateljstvu z vodami, tam je vidrin obraz najcistejši in njena krvolocna volja do življenja najžlahtnejša. O, da bi naše vode spet postale kraljestvo povodnega moža!
(Iztok Geister, pesnik in pisatelj)

Gradaščica, OŠ polhov Gradec
PODATKI O ŠOLI in POPISOVALCIH

ŠOLA: osnovna
NASLOV ŠOLE: OŠ Polhov Gradec
POPISOVALCI: Judita Demšar, Lucija Trobec, Lara Maček (8. razred), Barbara Cankar (9. razred)
MENTOR/JI:Katja Premrl

 

SPLOŠEN OPIS POTOKA, REKE ALI JEZERA

IME VODE: Gradaščica
IZVIRVODE: Polhov Gradec, kjer se združita Mala voda in Božna
IZLIV VODE: Ljubljanica
POREČJE: Sava
VRSTA VODE: stalen potok
OPIS MERILNEGA MESTA: Meritev smo izvedli ob sotočju Male vode in Božne, od tu naprej govorimo o Gradaščici
DATUM: 8.4.2009
Ura: 13:30
NADM. VIŠINA:: 364 m.n.v.
OPIS VREMENA: sončno
TEMPZRAKA: 22°C
ŠIRINA STRUGE: 2 do 5 m

os_polhov_gradec1.jpg

 os_polhov_gradec_2.jpg

FIZIKALNE, KEMIJSKE IN BIOLOŠKE ZNAČILNOSTI

HITROST TOKA: 0,5 do 1 m/s
GLOBINA VODE: 20 - 50 cm
BARVA VODE: /
TEMP. VODE: 13°C
pH vode2: 8
PODLAGA: prodnata
ZNAČILNOSTI BREGOV/OBALE: utrjeni s skalami
RASTJE NA BREGOVIH/OBALI: grmi in nizko drevje
TLA OB STRUGI/OBALI: grmičje ali gozd, travnik

 

RABA VODNIH VIROV

OBJEKTI POVEZANI Z VODO: betonski most, leseni most, jez, ribogojnica, kopališče, čistilna naprava
RABA VODE IN VODNIH VIROV: hidroenergija, turizem, namakanje, ribolov, plavanje

 

ŽIVLJENJE V VODI IN OB NJEJ

KATERE RASTLINE RASTEJO V ALI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU?: vrbe, leske, jelše, kopriva, podlesna vetrnica, vijolica, močvirska preslica, mah, pljučnik, razne trave

KATERE ŽIVALI ŽIVIJO V IN OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU?: ribe (postrvi, somi), čaplje, ob vodi gnezdijo še druge ptice, potočni rak, belouška, dvoživke (žabe, močeradi, pupki), ličinke enodnevnic, vrbnic, postranice

 

USTVARJENA ZA ŽIVLJENJE V VODI

OPIŠI, KAKO JE VIDRA PRILAGOJENA NA ŽIVLJENJE VODI: Vidra je z vsem svojim telesom prilagojena na življenje v vodi. S svojim repom, ki je mišičast in sploščen (kot veslo), jadra po vodi*. Kožuh je vodotesen, zato je bila tarča divjih lovcev. Stopala so prilagojena tako, da je med prsti plavalna kožica. Brki ali srsti pri vidri zaznavajo vodni tok, ki ga povzroča žrtev pri plavanju. Ušesa lahko vidra pri plavanju zapre, da jih voda ne gre v notranjost ušesa.

*opomba: vidrin rep je okrogle oblike s široko bazo in se oži proti vrhu. Predstavlja nekaj manj kot polovico dolžine vidrinega telesa. Z njim si pomaga pri plavanju, pri čemer uporablja predvsem močne zadnje noge s plavalno kožico.

 

DVA PRIMERA PREHRANJEVALNIH VERIG
PRIMER 1: žuželke in njihove ličinke, ribe, vidra, človek*
PRIMER 2: dvoživke, vidra, človek*
* (človek uničuje življenjski prostor, intenzivno kmetijstvo, turistične aktivnosti v vodi)


ONESNAŽEVANJE VODA

ALI IMAJO KRAJI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU UREJENO ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPLAK: delno

SO V BLIŽINI NEUREJENA ODLAGALIŠČA ODPADKOV: ne

KAJ ONESNAŽUJE VAŠ POTOK, REKO ALI JEZERO?: poljedelstvo, komunalne odplake

OBLIKUJTE SESTAVEK, KI BO ČIM BOLJ NAZORNO IN PODROBNO OPISOVAL SPREMINJANJE VAŠEGA POTOKA, REKE ALI JEZERA SKOZI LETNE ČASE: vodostaj se spreminja spomladi in jeseni, ko so ob močnih nalivih možne večje poplave.

KAKO LAHKO SAM POMAGAM OHRANITI ČISTE IN ŽIVLJENJSKO PESTRE POTOKE, REKE IN JEZERA?: Ker na tem območju kanalizacija še ni urejena, žal večina komunalnih vod pride do Gradaščice. Ravno tako tudi vsa škropiva, gnojila voda spira, del tega ravno tako pride v Gradaščico. Ohranitev čiste vode vidimo predvsem v ozaveščanju občanov in v tem, da se izpostavi nujna potreba po urejeni kanalizaciji.

PRIMERJAJTE, KAKŠNO JE BILO ŽIVLJENJE OB VAŠEM POTOKU, REKI, JEZERU NEKOČ IN KAKŠNO JE DANES: Gradaščica je imela velik pomen za prebivalce njene okolice. Ob njej je delovalo kar nekaj mlinov in žag. Eden iz med teh je bil v Srednji Vasi, kamor so kmetje iz bližnjih kmetij prinašali pridelke npr. pšenico, koruzo, rž,... Prav tako pa so ob vodi kmetice in perice prale svojo žehto. Gradaščica pa je povzročala tudi težave. 2-3 letno so prebivalce okolice prizadele visoke vodne ujme. Voda je segala vse do spodnje Podrebri in tako zalila marsikatero hišo. Starejši občani pa pomnijo tudi o smrtnih žrtvah. Pred vodo so se kasneje zavarovali s hudourniki.

Dandanes vodne ujme niso več tako visoke, vendar Gradaščica vseeno poplavlja ob večjih neurjih in nalivih. Poplavljena pa so le območja, ki so v bližini reke npr. Dolenja Vas, Belca, Hrastenice,... Prav tako pa so zamrli tudi mlini in ob reki se praktično ne dogaja skoraj da nič, se pa vsako leto na nekaterih delih reke na Gregorjevo po starem običaju spušča splave in ladjice s svečkami.