uganka.gif

Miselnice

Voda za obraz - vino za dušo.
(Italijanski pregovor)

Fotosinzeza
Fotosinteza je biološki proces, pri katerem se v rastlinskih celicah, natančneje v kloroplastih, svetlobna energija s Sonca pretvarja v kemično (skladiščenje energije v sladkorju). Svetlobo absorbira zeleno barvilo imenovano klorofil. Rastline s pomočjo svetlobne energije iz atomov ogljika, kisika in vodika, ki jih dobijo v vodi in ogljikovem dioksidu, izdelajo sladkor glukozo.

Fotosinteza v rastlinskih celicah:
6 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2 veže se 2825 kJ energije

fotosinteza_052.jpg