uganka.gif

Miselnice

Kjer živimo v prijateljstvu z vodami, tam je vidrin obraz najcistejši in njena krvolocna volja do življenja najžlahtnejša. O, da bi naše vode spet postale kraljestvo povodnega moža!
(Iztok Geister, pesnik in pisatelj)

Drava, OŠ Vuzenica
PODATKI O ŠOLI IN POPISOVALCIH

ŠOLA: osnovna
NASLOV ŠOLE: MLADINSKA ULICA 3, 2367 VUZENICA
POPISOVALCI: 5. RAZRED, 9. RAZRED
MENTOR/JI: BOJANA MORI, NATAŠA PRAPROTNIK, VERA LEŠNIK, DANIJELA KORŽE

SPLOŠEN OPIS POTOKA, REKE ALI JEZERA


IME VODE: DRAVA
IZVIR VODE: Italija
IZLIV VODE: Hrvaška
POREČJE: Drava
VRSTA VODE: večja reka
OPIS MERILNEGA MESTA: izliv potoka Cerkvenice v reko Dravo blizu elektrarne
DATUM: 18.3. 2009 ob 12.00
NADM. VIŠINA:: 338 m. n. v
OPIS VREMENA: sončno, vetrovno
TEMP. ZRAKA: 13 °C
ŠIRINA STRUGE: VEČ KOT 20 m

os_vuzenica2.jpg

os_vuzenica3.jpg

os_vuzenica4.jpg

FIZIKALNE, KEMIJSKE IN BIOLOŠKE ZNAČILNOSTI


HITROST TOKA: VEČ KOT 5 m/s
GLOBINA VODE: VEČ KOT 100 cm
BARVA VODE: ZELENA
TEMP. VODE: 7°C
pH vode: 6
PODLAGA: peščena, muljasta
ZNAČILNOSTI BREGOV/OBALE: bregovi utrjeni s skalami, položni
RASTJE NA BREGOVIH/OBALI: visoko drevje
TLA OB STRUGI/OBALI: travnik, grmičje ali gozd

RABA VODNIH VIROV

OBJEKTI POVEZANI Z VODO: betonski most, hidroelektrarna
RABA VODE IN VODNIH VIROV: hidroenergija, turizem, splavarjenje, ribolov, čolnarjenje