uganka.gif

Miselnice

Kjer živimo v prijateljstvu z vodami, tam je vidrin obraz najcistejši in njena krvolocna volja do življenja najžlahtnejša. O, da bi naše vode spet postale kraljestvo povodnega moža!
(Iztok Geister, pesnik in pisatelj)

Difuzija
Pri difuziji poteka gibanje delcev topila in topljenca toliko časa, dokler niso enakomerno razporejeni po prostoru. Npr. kocka sladkorja (topljenec) se v vodi (topilo) prične raztapljati Delci topila in toljenca se sčasoma popolnoma pomešajo. Proces difuzije omogoča prehajanje vode skozi listne reže, prehod vode med celico in medceličnino itd. Difuzija torej pomeni prehod snovi od tam, kjer jo je več tja kjer jo je manj (sladkor z dna čase prehaja po vodi navzgor, ker tam ni delcev sladkorja).

difuzija