uganka.gif

Miselnice

Voda za obraz - vino za dušo.
(Italijanski pregovor)

Difuzija
Pri difuziji poteka gibanje delcev topila in topljenca toliko časa, dokler niso enakomerno razporejeni po prostoru. Npr. kocka sladkorja (topljenec) se v vodi (topilo) prične raztapljati Delci topila in toljenca se sčasoma popolnoma pomešajo. Proces difuzije omogoča prehajanje vode skozi listne reže, prehod vode med celico in medceličnino itd. Difuzija torej pomeni prehod snovi od tam, kjer jo je več tja kjer jo je manj (sladkor z dna čase prehaja po vodi navzgor, ker tam ni delcev sladkorja).

difuzija