uganka.gif

Miselnice

Ko padeš v vodo, se nase jezi, ne na potok.
(Korejski pregovor)

Cerkniško jezero, OŠ Notranjski odred Cerknica
PODATKI O ŠOLI in POPISOVALCIH

ŠOLA: osnovna
NASLOV ŠOLE: OŠ Notranjski odred Cerknica
POPISOVALCI: Sergej Bavdek, Miha Debevec, Maša Klammer, Jera Novak, Gabriela Petrovčič, Neža Stražišar, Lara Šega, Tine Šivec, Jan Škof, Tilen Tomšič
MENTOR/JI: Martina Marc

 

SPLOŠEN OPIS POTOKA, REKE ALI JEZERA

IME VODE: Cerkniško jezero
IZVIRVODE: Obrh
IZLIV VODE: požiralniki
POREČJE: Sava
VRSTA VODE: naravno jezero
OPIS MERILNEGA MESTA: rob jezera, bližina ceste in travnikov
DATUM: 16.4.2009
Ura: 14:30
NADM. VIŠINA: 559 m.n.v.
OPIS VREMENA: sončno
TEMPZRAKA: 12°C
ŠIRINA STRUGE: več kot 20 m

Cerkniško jezero, OŠ Notranjski odred Cerknica 

FIZIKALNE, KEMIJSKE IN BIOLOŠKE ZNAČILNOSTI

HITROST TOKA: do 0,5 m/s
GLOBINA VODE: več kot 100 cm
BARVA VODE: kalna
TEMP. VODE: 10°C
pH vode: 8-11
PODLAGA: ilovnata
ZNAČILNOSTI BREGOV/OBALE: naravni, položni
RASTJE NA BREGOVIH/OBALI: nizko grmičje
TLA OB STRUGI/OBALI: grmičje ali gozd, travnik, njive

 

RABA VODNIH VIROV

OBJEKTI POVEZANI Z VODO: betonski most, kopališče
RABA VODE IN VODNIH VIROV: turizem, splavarjenje, ribolov, čolnarjenje, kajakaštvo, plavanje, drsanje, surfanje

 

ŽIVLJENJE V VODI IN OB NJEJ

KATERE RASTLINE RASTEJO V ALI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU?: Lokvanj, zlatičevka, mlečkovke, kronice, bukovke, trstičevje, kaličnica, rumeni blatnik, sviščevka, nebinovke, trava, mrzličovke, smreke, bukev...

KATERE ŽIVALI ŽIVIJO V IN OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU?: Cerkniško jezero je biotsko izredno pestro področje, saj je na razmeroma majhnem prostoru velika raznolikost živih bitij, zato je uvrščeno na seznam Ramsarskih mokrišč. Leži na eni od najpomembnejših selitvenih poti ptic selivk v tem delu Evrope, je eno od 9 ornitoloških lokalitet v Sloveniji. Na seznamu svetovno ogroženih ptic tu najdemo kosca, rjavovratega ponirka in rdečenogega martinca. V jezeru se hranita tudi orel belorepec, in planinski orel.

Iz množice živih bitij, naj jih naštejemo samo nekaj:

- kosec, veliki škurh, rumena pastirica, ponirki, race, čaplje, štorklje,...
- ščuka, klen, linj, menek, krap, rdečeperka, ostriž, vidra, raki,...
- metulji, kačji pastirji, žabe,...

 

USTVARJENA ZA ŽIVLJENJE V VODI

OPIŠI, KAKO JE VIDRA PRILAGOJENA NA ŽIVLJENJE VODI: Vidra je tesno povezana z vodo in to označuje tudi njeno latinsko ime. Znanstveno ime lutra (unda - voda, val, lutum - blato). Iz grškega izraza en-hydris (hydôr - voda), pa izhajajo vse oznake za vidro v današnjih slovanskih jezikih.

Vidrino telo je izjemno hidrodinamično oblikovano. Ima kožuh z gosto podlanko in daljšimi
krovnimi dlakami, ki ne prepušča vode, med prsti pa plavalno kožico. Pri plavanju si pomaga z močnim, mišičastim repom, ki predstavlja polovico njene skupne dolžine. Pod vodo lahko
zadržuje dih celo do 8 minut in lahko zatisne nosnice in ušesa.

DVA PRIMERA PREHRANJEVALNIH VERIG
PRIMER 1: alga, linj, ščuka, vidra
PRIMER 2: rastlinski plankton, trzača, žaba, vidra


ONESNAŽEVANJE VODA

ALI IMAJO KRAJI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU UREJENO ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPLAK: delno

SO V BLIŽINI NEUREJENA ODLAGALIŠČA ODPADKOV: ne

KAJ ONESNAŽUJE VAŠ POTOK, REKO ALI JEZERO?: poljedelstvo, komunalne odplake, divja odlagališča odpadkov, turizem

OBLIKUJTE SESTAVEK, KI BO ČIM BOLJ NAZORNO IN PODROBNO OPISOVAL SPREMINJANJE VAŠEGA POTOKA, REKE ALI JEZERA SKOZI LETNE ČASE: Na našem jezeru se poleti lahko kopamo, pozimi drsamo... jezero običajno poletu tudi presahne. Takrat je poljedelstvo in košnja. v okolici jezera so zelo aktivni kmetje, saj dobro skrbijo za živinorejo.

KAKO LAHKO SAM POMAGAM OHRANITI ČISTE IN ŽIVLJENJSKO PESTRE POTOKE, REKE IN JEZERA?: Tako, da seveda v bližini reke, potoka ali jezera ne mečem odpadkov. ne lovim in pobijam
živali, ki živijo tu. V vodo ne izpuščamo odplak, uporabljamo manj pralnih sredstev, ločujemo odpadke. Pridružim se čistilnim akcijam in drugim organiziranim srečanjem, ki podpirajo čisto okolje.

PRIMERJAJTE, KAKŠNO JE BILO ŽIVLJENJE OB VAŠEM POTOKU, REKI, JEZERU NEKOČ IN KAKŠNO JE DANES: Življenjska pestrost živali se vsako leto spreminja (upada). Tudi vode je v jezeru vsako leto manj. redka leta so, ko se voda v jezeru obdrži do poletja. V poletnem času je zelo velika nevarnost požarov. Tudi načini kmetovanja se spreminjajo. Včasih so tudi več ribarili,...