uganka.gif

Miselnice

Ko padeš v vodo, se nase jezi, ne na potok.
(Korejski pregovor)

Celično dihanje
V procesu celičnega dihanja v celičnih organelih imenovanih mitohondriji poteka oksidacija glukoze. Pri razgradnji nastajata tudi ogljikov dioksid in voda. Kemična energija shranjena v glukozi se pretvori v kemično energijo drugih organskih snovi v organizmu.

Celično dihanje:
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O