uganka.gif

Miselnice

Ko se voda Nila pomeša z morjem, zgubi svojo sladkost.
(Angleški pregovor)

Akumulacijsko jezero Komarnik, OŠ Lenart
PODATKI O ŠOLI in POPISOVALCIH

ŠOLA: osnovna
NASLOV ŠOLE: Osnovna šola Lenart, Lenart v Slovenskih goricah
POPISOVALCI: Žan gričnik,Anja Ajlec,Matic Gjerkeš,Gabrijela Lorenčič,Lara Zorec,Leonida Oprešnik,Jani Zajc,Egon Peršak,Rok Špandl,Darja Fridau,Melani Potrč,Kaja Zajc,Nastja Glogovac,Blaž Raner,Jože Ribič.
MENTOR/JI: Brigita Horvat

SPLOŠEN OPIS POTOKA, REKE ALI JEZERA

IME VODE: Akumulacijsko jezero Komarnik
IZVIRVODE: potok Partinjščak
IZLIV VODE: reka Pesnica
POREČJE: Drave
VRSTA VODE: jezero v izkopu
OPIS MERILNEGA MESTA: Meritve smo izvajali na dotoku v jezero-Partinjščaku
DATUM: 18.03.2009
Ura: 14.30
NADM. VIŠINA:: 235-245
OPIS VREMENA: vetrovno
TEMPZRAKA: 17
ŠIRINA STRUGE: od 5-10m

Akumulacijsko jezero Komarnik, OŠ Lenart

 

FIZIKALNE, KEMIJSKE IN BIOLOŠKE ZNAČILNOSTI

HITROST TOKA: do 0,5 m/s
GLOBINA VODE: 50-100 cm
BARVA VODE: rjavkasta
TEMP. VODE: 10
pH vode2: 7,5
PODLAGA: muljasta
ZNAČILNOSTI BREGOV/OBALE: naravni
RASTJE NA BREGOVIH/OBALI: grmi in nizko drevje
TLA OB STRUGI/OBALI: travnik

RABA VODNIH VIROV

OBJEKTI POVEZANI Z VODO: leseni most, ribogojnica
RABA VODE IN VODNIH VIROV: /

ŽIVLJENJE V VODI IN OB NJEJ

KATERE RASTLINE RASTEJO V ALI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU: šaši, rogoz, vrbe, trstika, jezerski biček...

KATERE ŽIVALI ŽIVIJO V IN OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU: Vidre, ribe, mehkužci (polži, školjke, dvoživke (žabe), ptice(labodi, race, čaplje...)

USTVARJENA ZA ŽIVLJENJE V VODI

OPIŠI, KAKO JE VIDRA PRILAGOJENA NA ŽIVLJENJE VODI:

Na nogah ima plavalno kožico.
Pri potapljanju v vodi zatisne ušesa.
Brki ji služijo kot čutilni organ
Ima gost kožuh, ki ne prepušča vode.
Z repom si pomaga pri plavanju.

DVA PRIMERA PREHRANJEVALNIH VERIG
PRIMER 1: alge, polži, ribe, vidre
PRIMER 2: trave, žuželke, žabe, vidre


ONESNAŽEVANJE VODA

ALI IMAJO KRAJI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU UREJENO ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPLAK: ne

SO V BLIŽINI NEUREJENA ODLAGALIŠČA ODPADKOV: da, na poplavnem območju

KAJ ONESNAŽUJE VAŠ POTOK, REKO ALI JEZERO?: poljedelstvo, živinoreja, komunalne odplake, drugo

OBLIKUJTE SESTAVEK, KI BO ČIM BOLJ NAZORNO IN PODROBNO OPISOVAL SPREMINJANJE VAŠEGA POTOKA, REKE ALI JEZERA SKOZI LETNE ČASE: Pozimi potok in jezero zamrzneta. V spomladanskih mesecih potok poplavlja. V poletnih meseci potok usahne in v jezeru se gladina vode zniža. V jeseni ribiči spustijo vodo iz akumulacije, da izlovijo avtohtone vrste rib, ki so jih v jezero vložili spomladi. Jezero uporablja ZRD Maribor kot gojitveni ribnik. Izlovljene ribe nato vlagajo v ostale akumulacije v Pesniški dolini, kjer so nato namenjene športnemu ribolovu. Rib v akumulaciji Komarnik ne hranijo. ne hranijo.

KAKO LAHKO SAM POMAGAM OHRANITI ČISTE IN ŽIVLJENJSKO PESTRE POTOKE, REKE IN JEZERA?: Pri ohranjanju čistega okolja pomagam:
-udeležujem se čistilni akcij v okviru šole (eko šola),društev (ribiči, krajevna skupnost...),
-obveščam krajane preko različni projektov o divjih odlagališčih v kraju, kjer živim,
-ne odmetujem odpadkov v naravi,
-skrbim za ločeno zbiranje odpadkov...

PRIMERJAJTE, KAKŠNO JE BILO ŽIVLJENJE OB VAŠEM POTOKU, REKI, JEZERU NEKOČ IN KAKŠNO JE DANES: V 15,16 stoletju v času grofa Herbesteina je na tem območju bilo več ribnikov. Akumulacija je nastala v šestdesetih letih kot zadrževalnik visokega vala so reke Pesnice.