uganka.gif

Miselnice

Voda za obraz - vino za dušo.
(Italijanski pregovor)

Vrtovinšček, OŠ Dobravlje, PŠ Vrtovin
PODATKI O ŠOLI in POPISOVALCIH

ŠOLA: osnovna
NASLOV ŠOLE: OŠ Dobravlje, PŠ Vrtovin
POPISOVALCI: 10 učencev 3. in 4. razreda
MENTOR/JI: Martina Besednjak


SPLOŠEN OPIS POTOKA, REKE ALI JEZERA

IME VODE: Vrtovinšček
IZVIRVODE: pod Sv. Pavlom (hrib nad Vrtovinom)
IZLIV VODE: v reko Vipavo
POREČJE: Soče
VRSTA VODE: stalen potok
OPIS MERILNEGA MESTA: Meritve smo izvajali na položnem delu potoka, za šolsko telovadnico. Na tem delu je potok lažje dostopen. Na eni strani bregova je travnato, na drugi so drevesa in grmovje.
DATUM: 2. 4. 2009
Ura: 9.30
NADM. VIŠINA:: 175
OPIS VREMENA: sončno
TEMPZRAKA: 8°C
ŠIRINA STRUGE: do 2m

Vrtovinšček, OŠ Dobravlje, PŠ Vrtovin

FIZIKALNE, KEMIJSKE IN BIOLOŠKE ZNAČILNOSTI

HITROST TOKA: 0,5-1 m/s
GLOBINA VODE: 10-20 cm
BARVA VODE: brez barve
TEMP. VODE: 8°C
pH vode2: kisla, pod 7
PODLAGA: živoskalna
ZNAČILNOSTI: naravni
RASTJE NA BREGOVIH/OBALI: nizko grmičje
TLA OB STRUGI/OBALI: grmičje ali gozd


RABA VODNIH VIROV

OBJEKTI POVEZANI Z VODO: kamniti most, betonski most, žaga
RABA VODE IN VODNIH VIROV: namakanje

 

ŽIVLJENJE V VODI IN OB NJEJ

KATERE RASTLINE RASTEJO V ALI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU?: Ob potoku rastejo večinoma različne trave, znanilci pomladi (teloh, zvončki, podlesne vetrnice, jatrnjaki, trobentice). Ob potoku uspevajo tudi razno pritlično grmičevje - našli smo lesko. V samem potoku pa ne rastejo rastline, ker so tla po večini živoskalnata.

KATERE ŽIVALI ŽIVIJO V IN OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU?: V potoku in ob njem živijo večinoma paglavci, žabe, vodni drsalci, pijavke, kačji pastirji, kače. V višje ležečih predelih je moč najti tudi še kakšnega potočnega raka ali ribo. Zaradi bližine gozda pa se ob potoku zadržuje tudi več vrst ptičev. Opazili smo vrabčka in taščico.

 

USTVARJENA ZA ŽIVLJENJE V VODI

OPIŠI, KAKO JE VIDRA PRILAGOJENA NA ŽIVLJENJE VODI: /

DVA PRIMERA PREHRANJEVALNIH VERIG
PRIMER 1: /
PRIMER 2: /


ONESNAŽEVANJE VODA

ALI IMAJO KRAJI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU UREJENO ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPLAK: ne

SO V BLIŽINI NEUREJENA ODLAGALIŠČA ODPADKOV: ne

KAJ ONESNAŽUJE VAŠ POTOK, REKO ALI JEZERO?: komunalne odplake

OBLIKUJTE SESTAVEK, KI BO ČIM BOLJ NAZORNO IN PODROBNO OPISOVAL SPREMINJANJE VAŠEGA POTOKA, REKE ALI JEZERA SKOZI LETNE ČASE: Vrtovinšček se skozi letne čase spreminja predvsem v višini vodne gladine in temperaturi, pa tudi rastlinstvo in živalstvo je bolj pestro spomladi, poleti in jeseni kot pozimi. Pozimi in poleti, ko je običajno manj padavin v nših krajih, je tudi gladina vode v potoku nižja, potok pa je bolj počasen. Jeseni in spomladi, ko je dežja več, se temu primerno zviša gladina vode in vodni tok je zato hitrejši.Jeseni je v potoku veliko odpadlega listja, ker povečini ob bregovih raste nizko grmičevje in drevje. Pozimi potok včasih tudi zamrzne (včasih se je to večkrat zgodilo kot danes). Temperatura vode se poleti dvigne tudi do okrog 18 stopinj celzija, kar so nekoč s pridom izkoriščali otroci, ki so se v njem kopali.

KAKO LAHKO SAM POMAGAM OHRANITI ČISTE IN ŽIVLJENJSKO PESTRE POTOKE, REKE IN JEZERA?: Učenka Sara je zapisala... Vesela sem, kadar je naš potok lep in čist. otroci se radi v poletnih dneh v njem tudi igramo in če je potok umazan, nam to ni prav nič všeč. Sama pazim, da ne mečem smeti v potok, ko se tam igram. Raje jih odnesem v smetnjak. Tudi če vidim v bližini potoka papirčke, pločevnike ali plastenke, jih poberem in odnsem v smeti. Svoje starše opozorim, če vidim v bližini potoka, kakšne večje odpadke, ki tja ne sodijo. V šoli imamo večkrat na leto čistilne akcije. Takrat očistimo tudi bregove potoka, ki teče mimo naše šole. Želim si, da bi naš potok ostal vedno čist, da bi se še naprej tam lahko igrali.

PRIMERJAJTE, KAKŠNO JE BILO ŽIVLJENJE OB VAŠEM POTOKU, REKI, JEZERU NEKOČ IN KAKŠNO JE DANES: Včasih je bil potok Vrtovinšček del vsakdana Vrtovincev. Zaradi potoka so se ljudje v vasi lažje preživljali. Voda je poganjala mline, žage in stope. Vrtovinšček izvira visoko pod Sv. Pavlom in se strmo spušča skozi vas, zato je imel svojo moč, ki so jo ljudje izkoriščali. Vrtovinke so prale perilo ob potoku. Otroci so so se igrali in se poleti kopali v tolmunih. Danes je drugače. Žag, mlinov in stop ni več, deluje le še Črnigojeva žaga, pa še tu je vodno kolo zamenjala elektrika. Tudi peric ob potoku ni več. Voda je predvsem v spodnjem delu onesnažena, ker tečejo vanjo komunalne odplake. Poleti uporabljajo vodo za zalivanje.