uganka.gif

Miselnice

Kjer živimo v prijateljstvu z vodami, tam je vidrin obraz najcistejši in njena krvolocna volja do življenja najžlahtnejša. O, da bi naše vode spet postale kraljestvo povodnega moža!
(Iztok Geister, pesnik in pisatelj)

VODA NAD GLADINO

Kaj potrebuješ za izvedbo poskusa?
• 1,5-litrsko plastenko,
• vodo,
• olfa nož.

Opozorilo
Poskus izvajate v prisotnosti odraslih!

 

Opis poskusa
Približno na sredini višine plastenke naredimo zarezo z nožem. Del plastenke nad zarezo potlačimo tako, da na mestu zareze nastane odprtina. V odprtino plastenke, ki jo postavimo poševno, nalijemo vodo. Plastenko z vodo postavimo na ravno ploskev in opazujemo, kaj se zgodi.

 

Razlaga poskusa
V poskusu razlika med tlakom v plastenki in zračnim tlakom okoli plastenke preprečuje, da bi voda nad spodnjo gladino iztekla iz plastenke. Če odmašimo plastenko, voda nad gladino izteče, saj se tlaka v in izven plastenke izenačita. Zračni tlak je neposredna posledica teže zraka nad katerokoli površino. Bližje ko smo nadmorski višini 0 metrov, višji je zračni tlak.