uganka.gif

Miselnice

Veliko je načinov, kako privarčevati vodo. Vsi se začnejo pri tebi!

2. februar: Svetovni dan mokrišč
02.02.2009, vir: http://primorska.info/

V Sloveniji vsako leto obeležujemo 2. februar, svetovni dan mokrišč. Na ta dan je bila namreč leta 1971 v iranskem mestu Ramsar sprejeta Konvencija o varstvu mokrišč, imenovana tudi Ramsarska konvencija. Stalni odbor Ramsarske konvencije je za letošnji svetovni dan mokrišč izbral geslo: Mokrišča nas povezujejo (gorvodno in dolvodno).

Foto: Tine Schein

Novico dodal: LUTRA

Mnoge dejavnosti človeka pomenijo grožnjo za povodje. Ob letošnjem svetovnem dnevu mokrišč so jih na zavodu za varstvo narave izbrali šest: zajezitve in infrastruktura, pretiran odvzem vode, klimatske spremembe, invazivne vrste, pretiran ribolov in onesnaževanje.

Beseda mokrišče se je v Sloveniji pojavila s pristopom k Ramsarski konvenciji leta 1992. To so na današnji dan sprejeli leta 1971 v iranskem mestu Ramsar in je bila prva globalna mednarodna pogodba o ohranjanju in trajnostni rabi naravnih dobrin. Veljati je začela leta 1975 in ima do danes 144 podpisnic.

Slovenija se lahko ponaša s tremi mednarodno pomembnimi mokrišči, in sicer s Sečoveljskimi solinami, ki so bile stoletja tudi osnovna gonilna sila gospodarskega razvoja obalnega območja, danes pa so pomembno območje naravne in kulturne dediščine, s Škocjanskimi jamami, kot prvim podzemnim mokriščem v Evropi, ki v sistemu kraškega vodonosnika s svojimi zalogami vode oskrbujejo tudi prebivalstvo širšega območja ter Cerkniškim jezerom z okolico.


Celoten članek si lahko preberete TUKAJ .


 
< Nazaj   Naprej >