uganka.gif

Miselnice

Ko padeš v vodo, se nase jezi, ne na potok.
(Korejski pregovor)

Skrivšek, OŠ Dobravlje, podružnična šola Skrilje
PODATKI O ŠOLI in POPISOVALCIH

ŠOLA: osnovna
NASLOV ŠOLE: OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE, PODRUŽNIČNA ŠOLA SKRILJE
POPISOVALCI: učenci 1., 2.,3., 4. razreda, ki aktivno sodelujejo v eko šoli - krožku
MENTOR/JI: TINA ŽAGAR

SPLOŠEN OPIS POTOKA, REKE ALI JEZERA

IME VODE: SKRIVŠEK
IZVIRVODE: POD HRIBOM ČAVEN
IZLIV VODE: VIPAVA
POREČJE: Soče
VRSTA VODE: stalen potok
OPIS MERILNEGA MESTA: na koncu vasi skrilje, pred prvimi hišami
DATUM: 12.3.2009
Ura: 10.00
NADM. VIŠINA:: 150
OPIS VREMENA: sončno
TEMPZRAKA: 13
ŠIRINA STRUGE: do 2m

skrilje_025.jpg

FIZIKALNE, KEMIJSKE IN BIOLOŠKE ZNAČILNOSTI

HITROST TOKA: do 0,5 m/s
GLOBINA VODE: 10-20 cm
BARVA VODE: zelena bistra
TEMP. VODE: 5 STOPINJ C
pH vode2: kisla - pod7
PODLAGA: živoskalna
ZNAČILNOSTI BREGOV/OBALE: naravni
RASTJE NA BREGOVIH/OBALI: grmi in nizko drevje
TLA OB STRUGI/OBALI: travnik

RABA VODNIH VIROV

OBJEKTI POVEZANI Z VODO: kamniti most, betonski most
RABA VODE IN VODNIH VIROV: namakanje

ŽIVLJENJE V VODI IN OB NJEJ

KATERE RASTLINE RASTEJO V ALI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU:
V:račja zel, dristavec, mahovi, alge
OB: jelša, robinja, vrba, nizko grmičevje, topol, trave, spomladanske cvetice, rogoz, srobot, robida

KATERE ŽIVALI ŽIVIJO V IN OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU:
V: potočni raki, nižji raki (posranice), jegulje, kapeljni, vodni drsalci
OB: močerad, kače, komarji, kačji pastir, stonoge, strige, žuželke...

USTVARJENA ZA ŽIVLJENJE V VODI

OPIŠI, KAKO JE VIDRA PRILAGOJENA NA ŽIVLJENJE VODI:
REP: Ima močan, mišičast rep, ki predstavlja kar polovico njene telesne dolžine. Z njim si pomaga pri plavanju tako, da se poganja skozi vodo.
KOŽUH: Ima vodotesen kožuh z gosto podlanko in daljšimi krovnimi dlakami. Njen kožuh je bil včasih zelo cenjen, zato so jo lovili in s tem ogrozili njen obstoj.
UŠESA: Pod vodo lahko zatisne ušesa do 8 minut.
STOPALA: Ima pet prstov in med njimi plavalno kožico.
BRKI: Z brki zaznava dražljaje v vodi, kar ji pomaga pri iskanju hrane oz. lovljenju rib.

DVA PRIMERA PREHRANJEVALNIH VERIG
PRIMER 1: odmrli listi, deževniki, žabe, vidra
PRIMER 2: alge, ribe, vidre


ONESNAŽEVANJE VODA

ALI IMAJO KRAJI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU UREJENO ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPLAK: delno

SO V BLIŽINI NEUREJENA ODLAGALIŠČA ODPADKOV: ne

KAJ ONESNAŽUJE VAŠ POTOK, REKO ALI JEZERO?: poljedelstvo, komunalne odplake

OBLIKUJTE SESTAVEK, KI BO ČIM BOLJ NAZORNO IN PODROBNO OPISOVAL SPREMINJANJE VAŠEGA POTOKA, REKE ALI JEZERA SKOZI LETNE ČASE: V jeseni je voda nizka. Velika je zaraščenost potoka. V potoku je veliko alg in vodnih rastlin. Nekatere živali se že začenjajo pripravljati na zimo, se zarijejo v blato... Pozimi je voda precej nizka, alge izginejo, živali pa je zelo malo ali jih skoraj ni. Ko nastopi pomlad se zaradi nalivov vodostaj zviša, potok in okolica se začne obraščati. Vedno več je vodnih rastlin, poveča pa se tudi število vodnih živali ter živali, ki živijo ob vodi. Začenja se prebujati življenje v potoku in ob njem. Poleti je zaradi visokih temperatur voda kar precej nizka, zaradi čistoče in stalnosti vode je kar nekaj živali, potok je obraščen, breg suh. Ob sušnih obdobjih je potok, sicer stalen, ampak voda je precej nizka. Več vodnega življenja je opaziti ob globljih delih potoka.

KAKO LAHKO SAM POMAGAM OHRANITI ČISTE IN ŽIVLJENJSKO PESTRE POTOKE, REKE IN JEZERA?: Ob mojem potoku bi bilo najprej potrebno urediti komunalne odplake, ki so zaradi starosti in neurejenosti tega področja v preteklosti, še vedno speljane v potok - predvsem ob spodnjem toku, kjer je več hiš in kmetij. Ljudje bi morali začeti bolj smiselno uporabljati škropiva v poljedelstvu, sadjarstvu. urediti bi morali breg potok ob hišah, ki naj bi ostal čim bolj naraven in nepozidan, saj bi tako ohranili naraven življenjski prostor za živali in rastline. V zgornjem delu - ob izviru bi morali še bolj paziti na potok, da ga ne bi onesnaževali z odplakami.
Najbolj pa bi se morali truditi, da ne bi onesnaževali potoka s črnimi odlagališči, smetmi iz gospodinjstev.

PRIMERJAJTE, KAKŠNO JE BILO ŽIVLJENJE OB VAŠEM POTOKU, REKI, JEZERU NEKOČ IN KAKŠNO JE DANES: Po pripovedovanju so ljudje naš potok v preteklosti veliko bolj uporabljali kot danes. Večinoma so ga uporabljali za namakanje. Gospodinje pa so v njem celo prale perilo. Veliko več je bil tudi življenja v potoku - predvsem več potočnih rakov, kar kaže na to, da je bil potok bolj čist. v spodnjem delu potoka so del potoka zajezili in tu so se otroci poleti celo kopali.