uganka.gif

Miselnice

Ko padeš v vodo, se nase jezi, ne na potok.
(Korejski pregovor)

Raba vode
Vsak dan porabimo velike količine vode. Doma jo porabljamo za pitje, kuhanje, pomivanje, umivanje in izplakovanje stranišča. Vodo potrebuje tudi za proizvodnjo papirja, pijač, hrane, jekla, cementa, elektrike, polnjenje bazenov in še bi lahko naštevali.

raba_vode.jpg

Med najstarejše rabe vode spada njena transportna vloga. Pomembno je bilo tudi splavarjenje lesa.

Mlini in žage so bili v preteklosti gosto posejane ob naših potokih in rekah.

Voda v kmetijstvu za namakanje polj in sadovnjakov ter napajanje živine. Približno 60% vse razpoložljive sladkovodne vode na svetu porabimo za namakanje. Brez namakanja polj iz rek, jezer in vodnjakov bi bilo nemogoče nahraniti svetovno prebivalstvo.

Proizvodnja električne energije iz potencialne energije vode (hidroelektrarne). Voda v akumulacijskem jezeru prestavlja shranjeno, a še nepridobljeno energijo (primarna energija). Po dovodnem tunelu, ki je lahko različno dolg ali kratek (pretočna ali akumulacijska) se potencialna energija vode spreminja v kinetično energijo, ki je največja tik pred vstopom v turbino. Turbina se zavrti in pretvori kinetično energijo v mehansko. Na os turbine je nameščen rotor generatorja. Ta se tako vrti skupaj s turbino in v statorju generatorja inducira napetost, ki predstavlja pridobljeno električno energijo (sekundarna energija).

Hladilna voda se uporablja za hlajenje motorjev (npr. avtomobilov, črpalk),v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah. Hlajenje poteka zaradi evaporacije vode. V zadnjem času se ponekod uvaja tudi daljinsko hlajenje poslovnih prostorov (npr. v Velenju).

Raba naplavin gramoza in mivke (peskokopi) za gradnjo hiš, cest in druge infrastrukture.

Kovinska industrija, tekstilna industrija, kemična industrija in papirnice so veliki porabniki vode. Verjetno vsak izdelek potrebuje v določeni fazi nastajanja vodo. Koliko vode porabimo za različne izdelke si lahko prebereš v rubriki vodni odtis.

Voda v gospodinjstvih potrebujemo za pitje, umivanje, pomivanje, pranje, zalivanje itd..

Turizem, šport in rekreacija – kajakaštvo, čolnarjenje, drsanje, ribolov, plavanje, potapljanje, soteskanje …

Odpadne vode smo uvrstili pod rabo vode zato, ker so tesno povezane z nekaterimi predhodno opisanimi rabami. Odpadna voda je  torej uporabljena voda, ki vsebuje človeške izločke, ostanke hrane, olja, mila, kemikalije itd.. Vode moramo očistiti preden jih vrnemo v okolje. Zakaj? Za zdravje organizmov in ekosistemov.