uganka.gif

Miselnice

Ko padeš v vodo, se nase jezi, ne na potok.
(Korejski pregovor)

Ukrepi na Muri šele prihodnje leto
30.12.2008, vir: www.delo.si

Murska Sobota - Inštitut za vode Republike Slovenije je bil že leta 2006 pri skladu Evropske unije Life uspešen s projektom Varstvo biotske raznovrstnosti reke Mure v Sloveniji - Biomura. Za njegovo uresničitev je dobil polovico od skoraj dveh milijonov evrov, kolikor bo predvidoma stal petletni projekt. Tretjino denarja bo primaknilo ministrstvo za okolje in prostor, preostanek stroškov bodo pokrili inštitut za vode in sedem njegovih partnerjev. Čeprav so predvideni fizični ukrepi za izboljšanje naravnega stanja Mure na dobrih 15 kvadratnih kilometrih površin znotraj poplavnih nasipov med obmurskimi vasmi Bunčani, Dokležovje, Ižakovci, Krapje in Melinci, se ti - razen malenkostnega posega pri murskem avtocestnem mostu - še niso začeli.

mura

Novico dodal: LUTRA

Doslej so namreč izvajalci zbirali podatke o hidroloških, bioloških in drugih značilnostih izbranega območja. Poleg tega so pripravili posveta o Muri in o posameznih področjih uresničevanja projekta, na primer o sonaravnem gospodarjenju z gozdom ob Muri. Na podlagi zbranega so sestavili seznam predvidenih ukrepov, ki bi na sonaraven način reki vsaj delno vrnili njeno nekdanjo naravno podobo in izboljšali življenjske razmere za občutljive živalske in rastlinske prebivalce obmurskih lok, mrtvic in travnikov.

Po zagotovilih odgovorne vodje projekta Biomura Lidije Globevnik so posegi, njihove lokacije in projektne rešitve že določeni, v naravi jih bodo začeli postopoma uresničevati pomladi prihodnje leto. Tako naj bi v treh letih, kolikor bo projekt še trajal, v bližini Bunčan odstranili del desne brežne utrditve in spustili vodo v izsušeni rokav Besnice. Malo pod tem mestom bodo predvidoma čez vso strugo zgradili eno od dveh predvidenih drč, s katerima bi zadržali prod in preprečili nadaljnje poglabljanje reke, na desnem bregu pa bodo oživili znova napolnjene mrtvice.

Nekoliko niže bodo po načrtih prav tako na desnem bregu odprli še en stranski rokav, na nasprotnem bregu pa rokav Dokležovje. Na tem mestu bo menda prva razširitev rečne struge, s katero bi zmanjšali hitrost pretoka vode in s tem odnašanje proda. Druga razširitev struge je predvidena le malo više od ižakovskega Otoka ljubezni, ob katerem je plavajoči mlin in kjer med prleškim in prekmurskim bregom Mure še vedno vozi brod.

Z vsemi naštetimi ukrepi bi poleg boljših ekoloških razmer dosegli tudi zvišanje in ustalitev podtalnice.

pdf Ukrepi na Muri šele prihodnje leto 30-12-2008

Jože Pojbič

 

 
< Nazaj   Naprej >