uganka.gif

Miselnice

Kjer živimo v prijateljstvu z vodami, tam je vidrin obraz najcistejši in njena krvolocna volja do življenja najžlahtnejša. O, da bi naše vode spet postale kraljestvo povodnega moža!
(Iztok Geister, pesnik in pisatelj)

PROGRAM KAPLJICE ZNANOSTI SE ZAKLJUČUJE IN NADALJUJE
Enoletni program KAPLJICE ZNANOSTI, namenjen izobraževanju mladih o varstvu celinskih voda in razumni rabi vode ter promociji raziskovalnega dela med mladimi, je končan, vendar se bo nadaljeval tudi v prihodnje. Raziskovalni tabori, razstava, natečaji, spletne konference, ekskurzije, pobarvanka, izobraževalna zgoščenka je samo nekaj tistega, česar so bili mladi in njihovi mentorji deležni v okviru programa. Rezultati programa bodo v prihodnje na voljo vsem šolam in vrtcem v okviru programa Ekošola kot način življenja, ki se potegujejo za pridobitev ekozastav.

logo_kapljice_001.jpg

Namočenost in velik odtok voda sta ključna razloga velikega vodnega bogastva Slovenije. Primerjava z Evropo kaže, da v Sloveniji pade dvakrat več padavin, kot je evropsko povprečje. V povprečju letno pade 1567 mm padavin, od tega letno odteče 917 mm vode. Slovenija je zato prepredena s številnimi studenci, potoki, rekami in jezeri v skupni dolžini več kot 28.000 kilometrov. Zato se nam, z vodo namočenim Slovencem, svetovni problem pomanjkanja vode večinoma zdi nepomemben.

Voda je potrebna za vse življenjske procese na Zemlji. Celotne zaloge vode na svetu znašajo 1,4 x 1018 metrov3. Voda je razporejena v morjih (97,3%), na kontinentih (2,7%) in v atmosferi (0,00001%). Če bi vso vodo na Zemlji lahko natočili v eno litrsko steklenico, potem bi bilo površinskih in podzemnih sladkovodnih voda le za eno samo jedilno žlico. 

 

Enoletni program Kapljice znanosti je bil namenjen izobraževanju mladih o varstvu celinskih voda in razumni rabi vode ter promociji raziskovalnega dela med mladimi. Program je bil zasnovan tako, da je zajemal celotno vzgojno-izobraževalno vertikalo - od malčka v vrtcu do študenta. Gre za pilotni vzgojno-izobraževalni projekt v katerem smo tesneje sodelovali s 25 šolami in vrtci. Skupaj pa smo s strokovnimi gradivi in informacijami dosegali več kot 300 ekošol in ekovrtcev iz vse Slovenije. 


Tekom projekta so nastala različna promocijska in izobraževalna gradiva (zgoščenka , pobarvanka , zahvalne kartice , zbornik ), ki so jih prejele sodelujoče šole in vrtci. V okviru projekta so mladi spremljali stanje potokov, rek in jezer po Sloveniji, vrhunec pa so bili poletni raziskovalni tabori za mlade, ki smo jih organizirali v juniju in juliju 2009. Zaključek predstavlja potujoča razstava o programu Kapljice znanosti, ki bo v četrtek, 22. oktobra 2009 odprla svoja vrata mladim radovednežem na Osnovni šoli Notranjski odred Cerknica, ki je v programu tudi sodelovala. 


Pozitivni odzivi sodelujočih so nas spodbudili, da bomo tudi v prihodnje sodelovali pri izobraževanju in ozaveščanju mladih. Rezultati programa in organizacijska shema sodelovanja s šolami in vrtci bodo v prihodnje uporabljeni v programu Ekošola kot način življenja - tematski sklop Voda je življenje, s katerim se šole potegujejo za pridobitev ekozastave.

Program je izvedel Inštitut LUTRA. V želji, da bi dosegli čim večje število mladih iz vse Slovenije, smo se povezali z Društvom za okoljevarstveno vzgojo Evrope v Sloveniji (DOVES), ki izvaja projekt Ekošola kot način življenja. Program je finančno podprlo tudi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Oglejte si našo spletno stran, kjer boste izvedeli več o programu in raziskovalnih aktivnostih. Natisnite si brezplačno pobarvanko! Izvedite vodne poskuse! Izračunajte, koliko vode dnevno porabite v gospodinjstvu ali koliko vode je v vašem sendviču. Preberite, kaj vam sporočajo vodni poročevalci. Sporočite nam svojo zamisel, kako varčevati z vodo. Itd.

»V vodi je MODROst in te nam danes vse bolj primanjkuje.« (dr. Gregor Torkar).

 
< Nazaj   Naprej >