uganka.gif

Miselnice

Kjer živimo v prijateljstvu z vodami, tam je vidrin obraz najcistejši in njena krvolocna volja do življenja najžlahtnejša. O, da bi naše vode spet postale kraljestvo povodnega moža!
(Iztok Geister, pesnik in pisatelj)

Namen in cilji projekta

Namen projekta je napolniti nov vidrin center Aqualutra na Goričkem, ki se gradi v okviru projekta LIFE, z izobraževalnimi in ozaveščevalnimi vsebinami.

Cilji:Izboljšanje poznavanja biotske pestrosti širšega območja pri vseh ciljnih skupinah. Poseben poudarek je na vidri kot krovni vrsti v sladkovodnih ekosistemih, s katero lahko uspešno predstavimo problematiko varstva voda.

vidra.jpg

Predstavitev in seznanjanje z osnovnimi načeli trajnostne rabe naravnih virov ter širjenje zavesti o vlogi vsakega posameznika pri varovanju okolja in narave. Novozgrajeni vidrin center je primeren učni prostor za praktični prikaz trajnostne rabe naravnih virov. Predstavljeno bo varčevanje z energijo s prezentacijo izrabe alternativnih virov energije (veter, sonce, voda - primer mlina) ter primerom gradnje nizkoenergetske hiše iz naravnih in avtohtonih materialov ter razumna raba vode (prikaz zbiranja deževnice in ponovna uporaba pitne vode v sanitarne namene, čiščenje odpadnih voda s pomočjo biološke greznice, rastlinskih čistilnih sistemov, uporaba sončne svetlobe v notranjih prostorih itn.). Pokazati na nevarnosti razpršenega onesnaževanja na podeželju, uporabe zaščitnih sredstev in gnojil, ki ogrožajo vodno okolje; predstaviti rešitve (ekoremediacije in rastlinske čistilne sisteme), s katerimi omilimo škodljive vplive, in alternativne načine kmetovanja (ekološko kmetijstvo), s katerimi jih preprečimo.

Dolgoročni cilj projekta je tudi povezati naravovarstvene centre s podobnimi vsebinami v evropskem prostoru, izmenjati izkušnje in dopolniti ponudbo.
Center bo služil predšolski in šolski mladini (naravoslovni dnevi), zdraviliškim gostom, obiskovalcem Krajinskega parka Goričko, lovcem, osebam s posebnimi potrebami...