uganka.gif

Miselnice

Kjer živimo v prijateljstvu z vodami, tam je vidrin obraz najcistejši in njena krvolocna volja do življenja najžlahtnejša. O, da bi naše vode spet postale kraljestvo povodnega moža!
(Iztok Geister, pesnik in pisatelj)

Mladi predlagajo več ozaveščanja, redne čistilne akcije ter omejevanje uporabe pesticidov in gno
26.5.2009, vir: www.mop.gov.si

V Tacnu ob reki Savi so danes učenci in dijaki ekošol ministru za okolje in prostor, Karlu Erjavcu, izročili zaključno poročilo projekta »Voda je življenje - mladi ekošol raziskujemo porečje Save«. - V njem so predstavili ugotovitve svojega raziskovalnega dela in predloge za izboljšanje stanja porečja Save. - Poročilo so učenci izročili tudi Samu Grošlju, predstavniku Mednarodne komisije za savski bazen.

Učenci in dijaki 14 osnovnih in srednjih šol, vključenih v projekt, so se od 7. aprila do 25. maja ob spremstvu mentorjev ter predstavnikov Kajakaške zveze Slovenije in Ribiške zveze Slovenije podali na raziskovalne spuste z rafti in kanuji po različnih odsekih porečja Save. Poleg Save so raziskovali tudi Ljubljanico, Krko, Kamniško Bistrico in Iščico.

 

Raziskovali so obrežni pas in vodo, predvsem živalstvo in rastlinstvo, rečno strugo, onesnaževanje ter druge vplive. Vsaka šola je izpolnila delovni list ter pripravila plakat s temeljnimi ugotovitvami in predlogi za izboljšano stanje porečja Save. Na podlagi izpolnjenih delovnih listov so sestavili skupno poročilo projekta, ki ga je predstavila Helena Pepevnik, koordinatorka projekta. V njem so mladi opozorili, da se ob obrežjih vseh raziskovanih rek pojavljajo invazivne tujerodne rastline ter da so glavni onesnaževalci rek industrijske odpadne vode, komunalne odpadne vode, kmetijstvo ter promet. Mladi so zato predlagali, da so za ohranitev naših voda potrebne redne čistilne akcije, zasajevanje obrežij z avtohtono vegetacijo, omejitev uporabe pesticidov in gnojil ter ozaveščanje ljudi. Zaključno poročilo so ministru za okolje in prostor izročili učenci Osnovne šole Vižmarje-Brod, ki so povedali, da so na spustu zelo uživali in se tudi veliko naučili.

 

Slavnostni govornik, minister za okolje in prostor, Karl Erjavec, je zagotovil, da ugotovitve in predlogi, ki so jih nanizali mladi, ne bodo ostali v predalu, ampak da ga bodo strokovnjaki na Ministrstvu za okolje in prostor temeljito preučili. Minister je ob tem še poudaril: »Slovenija je 14. država na svetu po bogastvu z vodo, vendar za to vodo ne skrbimo dovolj, saj nam je ob sušnih obdobjih že primanjkuje. Pomembno je, kako z vodo upravljamo, saj bomo le z dobrim upravljanjem voda dosegli, da bomo lahko tudi v prihodnosti pili vodo iz pipe.« Sodelujoče šole je razveselil tudi s priznanji »Prijatelj okolja«.

 

Samo Grošelj, predstavnik Savske komisije, ki je prav tako prejel poročilo, je dejal: »Poročilo nam bo v veliko pomoč pri našem nadaljnjem delu na celotnem območju Savskega bazena, kamor poleg Slovenije spadajo še Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija«. Dejal je še, da je projekt zanimiv za celotno porečje Save.

 

Nada Pavšer, nacionalna koordinatorka ekošol, je povedala: »V okviru tega projekta so mladi doživljajsko spoznavali rastlinski in živalski svet porečja Save ter vrednote varovanja okolja, predvsem voda. S tem smo pokazali, kako pomembna in veliko bolj učinkovita je ravno okoljska vzgoja, ki poteka v naravi.« Helena Pepevnik je k temu dodala: »Ponekod so mladi ugotovitve spustov že predstavili v svojih lokalnih skupnostih, drugje bodo to še storili. Mladi si namreč zelo želijo, da se njihove ugotovitve slišijo ter da jih odgovorni tudi upoštevajo«.

 

Projekt je v okviru svojih siceršnjih okoljskih projektov na širšem območju Podonavja podprlo podjetje Coca-Cola HBC Slovenija. Gregor Cerar, vodja odnosov z javnostmi, je povedal, da na ta način podjetje uresničuje svojo družbeno odgovornost pri varovanju okolja, še posebej voda, spodbuja aktiven način življenja ter podpira razvoj in ozaveščanje mladih. »Zato ni naključje, da smo se na ta način tudi v Sloveniji pridružili projektu varovanja voda, v katerem aktivno sodelujejo mladi«, je še zaključil Cerar.

 

Novico dodal: LUTRA

 
< Nazaj   Naprej >