uganka.gif

Miselnice

Voda za obraz - vino za dušo.
(Italijanski pregovor)

Merak (Adrijanski potok), OŠ Gornji Petrovci
PODATKI O ŠOLI in POPISOVALCIH

ŠOLA: osnovna
NASLOV ŠOLE: Osnovna šola Gornji Petrovci
POPISOVALCI: učenci 6. razreda
MENTOR/JI: Aleksander Ružič

 

SPLOŠEN OPIS POTOKA, REKE ALI JEZERA

IME VODE: Merak, v nadaljevanju Adrijanski potok
IZVIRVODE: Boreča, Goričko
IZLIV VODE: Krka na Goričkem, Ledava
POREČJE: Mura
VRSTA VODE: stalen potok
OPIS MERILNEGA MESTA: vas Ženavlje, ob spominskem obeležju pristanka stratosferskega balona
DATUM: 6. oktober 2008
Ura: /
NADM. VIŠINA:: 298
OPIS VREMENA: oblačno
TEMPZRAKA: 17°C
ŠIRINA STRUGE: do 2 m

 

FIZIKALNE, KEMIJSKE IN BIOLOŠKE ZNAČILNOSTI

HITROST TOKA: do 0,5 m/s
GLOBINA VODE: do 10 cm
BARVA VODE: brez barve
TEMP. VODE: 12°C
pH vode2: /
PODLAGA: prodnata
ZNAČILNOSTI BREGOV/OBALE: naravni, položni
RASTJE NA BREGOVIH/OBALI: nizko grmičje, grmi in nizko drevje
TLA OB STRUGI/OBALI: grmičje ali gozd, travnik

 

RABA VODNIH VIROV

OBJEKTI POVEZANI Z VODO2: betonski most
RABA VODE IN VODNIH VIROV: izkoriščanje naplavin in peska

 

ŽIVLJENJE V VODI IN OB NJEJ

KATERE RASTLINE RASTEJO V ALI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU: vrba, jelša, topol

KATERE ŽIVALI ŽIVIJO V IN OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU: potočni rak, zajec, lisica, srna, jelen, fazan, pajki, ribice (belica), žabe

 

USTVARJENA ZA ŽIVLJENJE V VODI

OPIŠI, KAKO JE VIDRA PRILAGOJENA NA ŽIVLJENJE VODI: ima močan rep, prilagojen kožuh in stopala

DVA PRIMERA PREHRANJEVALNIH VERIG
PRIMER 1: alge, ribice, večje ribe, vidre
PRIMER 2: /


ONESNAŽEVANJE VODA

ALI IMAJO KRAJI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU UREJENO ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPLAK: ne

SO V BLIŽINI NEUREJENA ODLAGALIŠČA ODPADKOV: da, na poplavnem območju

KAJ ONESNAŽUJE VAŠ POTOK, REKO ALI JEZERO?: poljedelstvo, živinoreja, komunalne odplake, divja odlagališča odpadkov, promet (smeti), turizem (obisk obeležja)

OBLIKUJTE SESTAVEK, KI BO ČIM BOLJ NAZORNO IN PODROBNO OPISOVAL SPREMINJANJE VAŠEGA POTOKA, REKE ALI JEZERA SKOZI LETNE ČASE:
Zima - voda nizka, delno struga zamrzne, odpadlo listje
Pomlad - v vodi žabe in ribe, brežine ozelenijo, poženejo vodne cvetice
Poletje - pretok se zelo zmanjša (leta 2005 je presahnil - le mlakice)
Jesen - pretok se poveča, onesnaževanje zaradi setve, travinje in listje polnijo strugo

KAKO LAHKO SAM POMAGAM OHRANITI ČISTE IN ŽIVLJENJSKO PESTRE POTOKE, REKE IN JEZERA? /

PRIMERJAJTE, KAKŠNO JE BILO ŽIVLJENJE OB VAŠEM POTOKU, REKI, JEZERU NEKOČ IN KAKŠNO JE DANES: Nekoč je tu živela tudi vidra (zajetje vode za mline). V tem potoku se ni veliko spremenilo. Hribina je delno regulirana- Nekoč je Merak gnal dva vodna mlina (Ženavlje in Boreča), v Šulincih in Adrijancih še tri. Od njih več ni veliko ostalo (le v Adrijancih - propada). Nekoč je služil za pranje perila in pridobivanje gradbenega materiala (gramoz, pesek). Zdaj so še ljudje, ki odmetavajo v potok plastične in kovinske odpadke (tudi embalažo škropiv - kmetijstvo in vreč od umetnih gnojil). Stanje se izboljšuje.