uganka.gif

Miselnice

Veliko je načinov, kako privarčevati vodo. Vsi se začnejo pri tebi!

MEHURČKI V OLJU

Kaj potrebuješ za izvedbo poskusa?

• Manjšo plastenko,
• črnilo,
• vodo,
• jedilno olje in
• šumečo tableto.

Opis poskusa
V plastenko nalijemo 100 ml vode in jo obarvamo s črnilom. Dolijemo jedilno olje do vrha plastenke. Dodamo šumečo tableto in opazujemo, kaj se zgodi.

 

Razlaga poskusa
Črnilo se meša z vodo, zato se voda obarva. Lastnost črnila, da je rada v stiku z vodo, imenujemo hidrofilnost. Kaplje vode, ki smo jih obarvani s črnilom zaradi boljše vidljivosti, se ne mešajo z jedilnim oljem. Lastnost olja je namreč, da ne mara biti v stiku z vodo, kar imenujemo hidrofobnost. Snovi v šumeči tablete v vodi reagira, ne reagirajo pa z oljem. Produkt reakcije je plin ogljikov dioksid, ki je redkejši od vode in olja, zato mehurčki plina splavajo iz tekočin.