uganka.gif

Miselnice

Ko se voda Nila pomeša z morjem, zgubi svojo sladkost.
(Angleški pregovor)

Ledava, Ekonomska šola Murska Sobota
PODATKI O ŠOLI in POPISOVALCIH

ŠOLA: srednja
NASLOV ŠOLE: Ekonomska šola Murska Sobota
POPISOVALCI: Jerneja Lainšček, Doris Zadravec in Niko Rajh
MENTOR/JI: Evelina Katalinić, Simona Slavič-Kumer, Olga Kuplen

SPLOŠEN OPIS POTOKA, REKE ALI JEZERA

IME VODE: Ledava (v Avstriji Limbach)
IZVIR VODE: sosednja Avstrija - vzhodno od Bad Gleichenberga
IZLIV VODE: Lendavski Kot
POREČJE: Mura
VRSTA VODE: manjša reka
OPIS MERILNEGA MESTA: središče Murske Sobote v neposredni bližini industrijske cone
DATUM: 8. april 2008
Ura: /
NADM. VIŠINA:: 190
OPIS VREMENA: sončno
TEMPZRAKA: 19,4°C
ŠIRINA STRUGE: 10 do 20 m

Ledava

FIZIKALNE, KEMIJSKE IN BIOLOŠKE ZNAČILNOSTI

HITROST TOKA: 1 do 2 m/s
GLOBINA VODE: 20 do 50 cm
BARVA VODE: brez barve
TEMP. VODE: 13,5°C
pH vode2: 6,5
PODLAGA: peščena
ZNAČILNOSTI BREGOV/OBALE: utrjeni s skalami, položni
RASTJE NA BREGOVIH/OBALI: golo
TLA OB STRUGI/OBALI: travnik

Ledava

RABA VODNIH VIROV

OBJEKTI POVEZANI Z VODO2: betonski most
RABA VODE IN VODNIH VIROV: industrija, namakanje, ribolov, drsanje

ŽIVLJENJE V VODI IN OB NJEJ

KATERE RASTLINE RASTEJO V ALI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU:
v vodi: rogoz, navadni trs
ob vodi: regrat, kopriva, kodrasti dristavec, rmanec. Širokolistni trpotec, kislica, gosji petoprstnik, lisasta mrtva kopriva, močvirska lakota, navadni grint

Ledava

rogoz

vodne rastline

 

KATERE ŽIVALI ŽIVIJO V IN OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU: ribe, vidre, potočni škržek, komarji, mravlje, deževniki, žabe

potočni škržek

USTVARJENA ZA ŽIVLJENJE V VODI

OPIŠI, KAKO JE VIDRA PRILAGOJENA NA ŽIVLJENJE VODI: /

DVA PRIMERA PREHRANJEVALNIH VERIG
PRIMER 1: sokovi rastlin, komarji, ribe, vidra
PRIMER 2: organske snovi, potočni škržek, vidra, zajedavci (gliste)


ONESNAŽEVANJE VODA

ALI IMAJO KRAJI OB VAŠEM POTOKU, REKI ALI JEZERU UREJENO ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPLAK: delno

SO V BLIŽINI NEUREJENA ODLAGALIŠČA ODPADKOV: da, v in ob vodi

KAJ ONESNAŽUJE VAŠ POTOK, REKO ALI JEZERO?: poljedelstvo, divja odlagališča odpadkov

OBLIKUJTE SESTAVEK, KI BO ČIM BOLJ NAZORNO IN PODROBNO OPISOVAL SPREMINJANJE VAŠEGA POTOKA, REKE ALI JEZERA SKOZI LETNE ČASE: /

KAKO LAHKO SAM POMAGAM OHRANITI ČISTE IN ŽIVLJENJSKO PESTRE POTOKE, REKE IN JEZERA?
- Neodmetavanje odpadkov v in ob potok
- Urejeno komunalno omrežje
- Z nespreminjanjem struge potoka
- Z ozaveščanjem drugih ljudi o pomenu čiste vode za človeka

PRIMERJAJTE, KAKŠNO JE BILO ŽIVLJENJE OB VAŠEM POTOKU, REKI, JEZERU NEKOČ IN KAKŠNO JE DANES: Včasih je struga reke Ledave bila naravna, danes pa je v srednjem in spodnjem toku močno regulirana, kar je vplivalo na spremembo življenja v in ob potoku. S posodobitvijo kmetijstva se je pričelo onesnaževanje potoka z umetnimi gnojili in pesticidi.