uganka.gif

Miselnice

Voda za obraz - vino za dušo.
(Italijanski pregovor)

Obrazi znanstvenikov

Obrazi znanstvenikov je spletna rubrika, kjer mesečno predstavljamo uveljavljene znanstvenike, ki se ukvarjajo z vodami. S pozitivnimi zgledi iz sveta znanosti želimo mlade pritegniti k znanstveno-raziskovalnemu delu. 

 

DR. GORDANA BELTRAM

Dr. Gordana Beltram je zaposlena na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) kot nacionalna koordinatorica Konvencije o biološki raznovrstnosti, kmalu zatem pa sem prevzela tudi nacionalno koordinacijo Ramsarske konvencije o mokriščih. S simpatično naravovarstvenico je nastal naslednji zanimiv pogovor.

gordana_beltram.jpg

Več...

 

DR. DAMIJAN DENAC, BIOLOG

Dr. Damijan Denac je kot raziskovalec zaposlen na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB). Je izvrsten biolog in predvsem ornitolog, njegovo raziskovalno področje pa obsega predvsem odnose med organizmi in med organizmi ter okoljem. Z zanimivim mladim doktorjem je nastal naslednji pogovor.

damijan denac

Več...


PROF. DR. MIHAEL J. TOMAN, BIOLOG

Dr. Mihael J. Toman je profesor na ljubljanski Biotehniški fakulteti, Oddelku za biologijo. Raziskovalno se ukvarja s področjem ekologije celinskih voda. Svoja znanja in izkušnje deli tudi s študenti biologije. Z nasmejanim a resnim profesorjem je nastal naslednji pogovor.

Toman

Več...


DR. ALENKA GABERŠČIK, BIOLOGINJA

Dr. Alenka Gaberščik je profesorica na ljubljanski univerzi na Biotehniški fakulteti, Oddelku za biologijo. Raziskovalno se ukvarja z ekologijo rastlin in ekosistemi. Svoja znanja in izkušnje deli tudi s študenti biologije. Z zanimivo, energično in vedno nasmejano profesorico je nastal naslednji pogovor.

Gaberščik 

Več...