uganka.gif

Miselnice

Kjer živimo v prijateljstvu z vodami, tam je vidrin obraz najcistejši in njena krvolocna volja do življenja najžlahtnejša. O, da bi naše vode spet postale kraljestvo povodnega moža!
(Iztok Geister, pesnik in pisatelj)

Transpiracija
Transpiracija je biološki proces izhajanja vode skozi listne reže. To omogoča vlek vode iz korenin po vodovodnih ceveh (ksilemu) do listov.

(1) Transpiracija se začne z izhlapevanjem vode, ki difundira skozi listne reže.
(2) Vodne molekule so med seboj povezane s šibkimi vodikovimi vezmi, ki omogočajo vlek vode po ksilemu.
(3) Nazadnje nastopi še sprejem vode, ki poteka osmotsko, iz raztopine v tleh v koreninske laske.

Transpiracija omogoča tudi hlajenje rastline. Manjši delež vode se porablja za graditev celic in proces fotosinteze.