uganka.gif

Miselnice

Kjer živimo v prijateljstvu z vodami, tam je vidrin obraz najcistejši in njena krvolocna volja do življenja najžlahtnejša. O, da bi naše vode spet postale kraljestvo povodnega moža!
(Iztok Geister, pesnik in pisatelj)

Fotosinzeza
Fotosinteza je biološki proces, pri katerem se v rastlinskih celicah, natančneje v kloroplastih, svetlobna energija s Sonca pretvarja v kemično (skladiščenje energije v sladkorju). Svetlobo absorbira zeleno barvilo imenovano klorofil. Rastline s pomočjo svetlobne energije iz atomov ogljika, kisika in vodika, ki jih dobijo v vodi in ogljikovem dioksidu, izdelajo sladkor glukozo.

Fotosinteza v rastlinskih celicah:
6 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2 veže se 2825 kJ energije

fotosinteza_052.jpg