uganka.gif

Miselnice

Kjer živimo v prijateljstvu z vodami, tam je vidrin obraz najcistejši in njena krvolocna volja do življenja najžlahtnejša. O, da bi naše vode spet postale kraljestvo povodnega moža!
(Iztok Geister, pesnik in pisatelj)

Celično dihanje
V procesu celičnega dihanja v celičnih organelih imenovanih mitohondriji poteka oksidacija glukoze. Pri razgradnji nastajata tudi ogljikov dioksid in voda. Kemična energija shranjena v glukozi se pretvori v kemično energijo drugih organskih snovi v organizmu.

Celično dihanje:
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O